"Nummerplaten signaleren wakkert vreemdelingenhaat aan"

Uitspraken die een link zouden leggen tussen criminaliteit en een bepaalde nationaliteit, zoals de vraag om buitenlandse nummerplaten te signaleren, zijn niet verenigbaar met het EU-beginsel van niet-discriminatie op grond van nationaliteit. Dat zegt Europees commissaris Viviane Reding.

Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A) polste naar het standpunt van de Europese Commissie over de uitspraken van de Antwerpse procureur Herman Dams over het melden van auto's met vreemde nummerplaten, met als doel de criminaliteit aan te pakken.

In haar antwoord onderstreept Europees commissaris Viviane Reding (foto in tekst) dat ze geen standpunt inneemt over individuele uitspraken wanneer ze niet bekend is met de precieze inhoud ervan. Ze herinnert eraan dat in het EU-recht niet bij voorbaat wordt vastgelegd hoe politiecontroles moeten worden georganiseerd, maar dat ze evenwel niet stelselmatig en op ongerechtvaardigde en onevenredige wijze tegen bepaalde nationaliteiten gericht mogen zijn.

"Uitspraken die criminaliteit in verband zouden brengen met een bepaalde nationaliteit, zoals het vragen om kentekenplaten van andere lidstaten te signaleren om kleine criminaliteit te bestrijden, kunnen die lidstaten stigmatiseren en vreemdelingenhaat aanwakkeren", meent Reding. Ze zijn dus niet verenigbaar met het EU-beginsel van niet-discriminatie op grond van nationaliteit, aldus de Luxemburgse commissaris.

Kathleen Van Brempt vindt dat de Europese Commissie bij monde van Reding een duidelijk signaal geeft. "De Commissie laat hier duidelijk verstaan dat je moet opletten met dit soort uitspraken en de eventuele acties die daarop volgen. Over een vreemde kentekenplaat beschikken is géén "verdacht gedrag"," besluit de SP.A-politica.

AP2012