"Oosterweel is het grootste bestuurlijke debacle ooit"

Manu Claeys van de actiegroep stRaten-Generaal heeft een dik boek geschreven over het Oosterweeldossier, het dossier over de sluiting van de Antwerpse ring dat in een impasse verzeild is. "De politieke partijen N-VA, CD&V en SP.A voeren een machtsspel waarbij ze aan het eigen overleven denken, niet aan mobiliteit, stadsontwikkeling of milieu", hekelt hij. "Het mismanagement is flagrant."

"Stilstand", zo heet het boek van Claeys, "over achterkamerpolitiek, betweterbestuur en achterkamerdemocratie". In "De ochtend" hekelt hij hoe het hele dossier is behandeld en hoe het in zo'n impasse is kunnen verzeilen.

"Het mismanagement van de voorbije jaren is flagrant. Dit is werkelijk het grootste bestuurlijke debacle ooit voor een Vlaamse regering. Intussen blijft de schaal en de impact van het verkeersinfarct rond de grootste stad van Vlaanderen enorm."

Claeys ziet verschillende tendensen die steeds terugkeren in het dossier. "In de eerste plaats is er het partijpolitieke machtsspel. De partijen sluiten, vaak net voor de verkiezingen, een akkoord waarbij ze enkel aan hun eigen overleven denken, niet aan mobiliteit, stadsontwikkeling of milieu." Claeys viseert daarbij vooral drie partijen: CD&V met Vlaams minister-president Kris Peeters, de N-VA met huidig Antwerps burgemeester en voorzitter Bart De Wever, en de SP.A met de vorige burgemeester Patrick Janssens.

"Daarnaast is er een stuitend gebrek aan transparantie. Het Oosterweeldossier is weggehaald uit de administratie en in een beheersmaatschappij begraven (BAM, Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, red.). Zowel de politici als de mensen van de beheersmaatschappij maken er misbruik van dat dit een heel technisch dossier is, dat het moeilijk uit te leggen is."

Claeys verwijt de politici en de mensen van de beheersmaatschappij vuile technieken. "Ze negeren stelselmatig negatieve adviezen en een wereldrecord aan bezwaarschriften die niet stroken met hun eigen traject. Ze manoeuvreren mogelijke alternatieven buiten beeld, ridiculiseren ze zelfs. En nog erger: ze creëren voldongen feiten. Zo wordt er nu een gevangenis gebouwd op het Meccano-tracé, waarover de regering wel zelf een milieu-effectenrapport heeft besteld waarover er nog geen uitspraak is."

Oosterweel: nemen files rond Antwerpen ooit af?

18 jaar geleden begon het allemaal met het plan om de Antwerpse ring te sluiten. Het is intussen de nagel aan de doodskist van opeenvolgende Vlaamse regeringen en Antwerpse stadsbesturen.

Een brug over de Schelde bleek niet haalbaar, daarna kwam het plan met tunnels én de Lange Wapper-brug. In een referendum is dat plan door zo'n 60 procent van de Antwerpenaren weggestemd. Nu is het de bedoeling dat er een andere combinatie van tunnels en bruggen komt die de ring moet sluiten.

StRaten-Generaal voert actie tegen de beslissingen van het Antwerpse stadsbestuur en de Vlaamse regering, zeg maar het akkoord tussen Peeters, Janssens en De Wever. StRaten-Generaal wil de ring sluiten met een traject dat veel verder van de stad loopt, het zogenoemde Meccano-tracé.

Wellicht wordt het dossier, dat dus al jaren aansleept, over de verkiezingen van 2014 getild, zo vrezen analisten. Intussen moet er nog een MER komen over de verschillende tracés. En de Europese Unie moet zich nog uitspreken of het kan dat het concern Noriant de werken mag uitvoeren. "De EU zal dat nooit goedkeuren en dat weten de politici al jaren", zegt Claeys.