"We moeten weg van het moedeloze midden"

Voormalig SP.A-voorzitter Caroline Gennez wil dat haar partij zich de komende maanden een duidelijk profiel aanmeet. Dat zei ze in "De ochtend" in afwachting van de voorstelling van de nieuwe beginselverklaring later vandaag. Ze pleit voor een actief pluralisme met respect voor eenieders identiteit. Het hoofddoekenverbod wijst ze daarom van de hand.

Vandaag stelt SP.A-voorzitter Bruno Tobback de nieuwe beginselverklaring van zijn partij voor. Verschillende elementen daarvan lekten de laatste dagen in de pers uit. In "De ochtend" legde ex-voorzitter Caroline Gennez de toekomstplannen van haar partij verder bloot.

"De afgelopen jaren hebben we binnen de SP.A uitvoerig gediscussieerd, ook over inhoud. Sinds 2008 houden we visiecongressen. Vandaag heeft de studiedienst een tekst klaar die alle resultaten bundelt. De komende maanden wordt die verder door de leden bediscussieerd."

Het is geen toeval dat die tekst van meet af aan openbaar wordt gemaakt. "We moeten weg van het moedeloze midden en onszelf opnieuw een duidelijk profiel geven. Wie zijn we? Waar staan we voor? In tijden van crisis is een progressief antwoord meer dan ooit nodig."

"Het kapitalisme zakt rondom ons ineen"

Gennez wil dat de SP.A knopen doorhakt over een aantal welbepaalde thema's. De economie is voor haar prioritair. "Rondom ons zakt het kapitalisme ineen. Banken gaan failliet en volledige landen komen op de helling." Het antwoord van de SP.A moet volgens haar gelijkaardig zijn aan dat van de PvdA in Nederland en Labour in het Verenigd Koninkrijk. "Daar kiezen ze duidelijk voor sociale rechtvaardigheid en een goed leven voor iedereen."

Ze is van mening dat de fiscaliteit hoognodig moet worden hervormd. "Meer belastingen voor grote bedrijven en minder voor kmo's zijn logisch. Het kan niet dat grote bedrijven massaal gebruikmaken van de notionele intrestaftrek en tegelijk duizenden banen schrappen. Ik pleit niet voor meer belastingen maar wel voor eerlijke belastingen voor iedereen."

Actief pluralisme

Het verzet van de SP.A tegen het hoofddoekenverbod kan op haar goedkeuring rekenen. "De diversiteit in onze gemeenschap is feitelijk en onomkeerbaar. We moeten mensen in hun identiteit respecteren én hen de kans bieden aan de samenleving te participeren." Daarom pleit ze voor een actief pluralisme. "Het hoofddoekenverbod ligt in de lijn van totale laïcisering zoals in Frankrijk het geval is. Ik voel meer voor het Angelsaksische model waarbij evenredigheid voor neutraliteit zorgt. Tegenstellingen heffen elkaar op."

"Ik ben de moeder van Tobback niet"

Bruno Tobback omschreef de beginselverklaring eerder als een "vadermoord", maar volgens Gennez is het geen afrekening met de oude generatie socialisten of met haar eigen voorzitterschap. "Ik ben de moeder van Tobback niet. De beginselverklaring komt niet uit de lucht vallen. Het zou vreemd zijn mocht een beweging van meer dan 130 jaar alles plots opnieuw uitvinden. We moeten groeien vanuit de traditie."