Kredietbemiddelaar krijgt dubbel zo veel dossiers

Het aantal bedrijven dat problemen heeft met de banken, is het voorbije jaar verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Kredietbemiddelaar, voluit het Kenniscentrum voor Financiering van KMO of KeFik vzw. Dankzij de tussenkomst van de Kredietbemiddelaar zijn 2.778 voltijdse jobs gevrijwaard.

Het Kenniscentrum voor Financiering van KMO biedt sinds vier jaar een gratis kredietbemiddelings- en kredietverzekeringsdienst aan voor ondernemingen. De Kredietbemiddelaar staat ondernemingen bij die problemen hebben met hun kredietdossier.

Sinds februari 2009 heeft De Kredietbemiddelaar 1.014 dossiers ontvangen, goed voor 203 miljoen euro. De bemiddelaar vindt in 60 procent van de gevallen een oplossing. Dankzij zijn interventie konden 55 procent van de bedreigde arbeidsplaatsen, of 2.778 voltijdse equivalenten, worden gevrijwaard.

In 2012 heeft het KeFik 298 dossiers ontvangen voor bemiddeling, een verhoging met 87 procent in vergelijking met 2011, bijna een verdubbeling in een jaar tijd dus. Veel ondernemers hebben moeite om hun dossier met kracht te verdedigen bij hun bank.

"De bedrijven geraken moeilijker aan kredieten tenzij ze een heel sterk dossier hebben maar de tussenzone waar wat aarzeling is, waar geïnvesteerd moet worden in opzoekingswerk, heeft het moeilijker", zegt Chris Dauw van de Kredietbemiddelaar.

De vzw begrijpt dat de crisis de banken dwingt tot voorzichtigheid in kredietverlening, maar stelt vragen bij het systeem van "funding loss", de wederbeleggingsvergoeding bij het vroegtijdig opzeggen van een krediet ter compensatie van het commercieel verlies van de bank. Die vergoeding is niet wettelijk vastgelegd en staat niet in verhouding tot de economische kosten van de bank, stelt de Kredietbemiddelaar.

"De Kredietbemiddelaar werkt samen met Sabine Laruelle (MR), minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw voor een wettelijke regeling van deze vergoeding", zegt Chris Dauw van De Kredietbemiddelaar. De minister zelf kondigde aan dat ze in mei een wetsvoorstel zal indienen bij het parlement dat de rechten en plichten van banken tegenover hun cliënten beter regelt.