SP.A werkt aan "Vlaanderen van Morgen"

SP.A-voorzitter Bruno Tobback heeft de lang verwachte ontwerpteksten van een nieuwe beginselverklaring voorgesteld. Vrijheid, gelijkheid en verbondenheid vormen de pijlers voor "het Vlaanderen van Morgen", de titel van het nieuwe manifest. Economie, diversiteit en gelijkheid zijn de belangrijke thema's.

"Het Vlaanderen van Morgen", zo luidt de titel van de nieuwe beginselverklaring van de Vlaamse socialisten. Ze willen niet langer zwijgen over thema's die vroegere voorzitters liever vermeden, zoals belastingen of de hoofddoek.

"Ik vind dat een politieke partij op tijd en stond moet duidelijk maken waar ze voor staat", zegt voorzitter Bruno Tobback. "Dan breek je met het verleden van je voorgangers. In die zin is het een klein beetje een vadermoord, maar goed, dat doet iedere partijvoorzitter op een zeker ogenblik."

Vrijheid, gelijkheid en verbondenheid blijven de pijlers van de visie van de SP.A op de maatschappij. "Waarden die al lang meegaan en die we toepassen op de uitdagingen van morgen, die de beste garantie op welvaart bieden voor iedereen", aldus Tobback. "Wij zeggen wie we zijn, waar we voor staan. Aan u de keuze", vat de SP.A-voorzitter samen.

De socialisten willen een maatschappij die samenwerkt en deelt, want die is "welvarender, vrediger en warmer dan een samenleving die tegenstellingen beklemtoont en aanwakkert". Een fundamentele waarheid die nu nog overeind blijft. "Ook in de 21e eeuw geldt dat welvaart en vooruitgang pas betekenis hebben wanneer zij de vrijheid en welzijn van iedereen vergroten."

"Aandacht voor sociale rechtvaardigheid"

Drie thema's die de Vlaamse socialisten de komende jaren willen vooropstellen, zijn economie, diversiteit en gelijkheid. Economie is prioritair, mét aandacht voor sociale rechtvaardigheid. De SP.A vindt dat iedereen die kan, moet werken en ook langer aan de slag moet blijven om ons sociaal model verder te kunnen blijven financieren. Maar wel alleen in goede sociale omstandigheden.

Hier mag geen sprake zijn van een Duits of een Angelsaksisch model op de arbeidsmarkt. "Geen model met mini-jobs, zonder een minimumloon. Een loon waarvoor je gaat werken, moet een loon zijn waarmee je op het einde van de maand de rekening van een gezin kunt betalen", zegt Tobback. "We willen daarom een verregaande loonlastenverlaging, die leidt tot eerlijkere lonen en ondernemers een duwtje in de rug geeft."

De loonlastenverlaging moet worden gefinancierd door de winst uit kapitaal te belasten. Ook de fiscaliteit is toe aan een grondige hervorming, een automatisch ingevulde aangifte moet meer transparantie brengen. De belastingplichtige geeft aan de fiscus toegang tot zijn gegevens en de fiscus vult zelf de belastingbrief in. "Dit geeft elke belastingbetaler de zekerheid dat zijn rechten gewaarborgd worden en vergroot het vertrouwen in wat we samen doen. En ondernemers kunnen voluit ondernemers zijn", zegt Tobback.

De economie is sinds de invoering van de sociale welvaartsstaat fundamenteel veranderd. "Als we nog op een duurzame manier groei willen realiseren, moeten we de staat versterken in haar herverdelende, verzekerende en investerende rol. De financiële markten moeten worden ingekapseld om een herhaling van het debacle van 2008-2009 te vermijden."

"Praten over diversiteit start vanuit wat we samen delen"

De diverse samenleving is een feit, vindt de SP.A. Maar het debat moet anders gevoerd worden. "We hebben te lang gefocust op onze verschillen, te lang naast elkaar in plaats van mét elkaar geleefd. Maar praten over diversiteit start vanuit wat we samen delen, niet vanuit waar we verschillen", is de boodschap. "We moeten de stap zetten naar een samenleving waar iedereen echt samenwerkt."

"Wie in ons land verblijft, is geen migrant maar een burger. Met rechten en met plichten. Zolang men een basiskader van regels en waarden deelt, verdient iedereen de vrijheid om zichzelf te kunnen zijn in één diverse gemeenschap, om zijn talenten te ontplooien en die met anderen te delen."

"Iedereen is gelijk, hoe verschillend we ook zijn. Samenleven in diversiteit, zonder wantrouwen, is mogelijk. Wie zijn verantwoordelijkheid in de samenleving opneemt, hoeft zijn eigenheid niet te verstoppen, heeft het volste recht te zijn wie hij is." Gisteren was al bekend geraakt dat de SP.A afziet van het hoofddoekenverbod in openbare functies.

"Gelijkheid werkt"

De samenleving wordt sterker als wij op gelijke voet leven met elkaar, zegt de SP.A. "In een sterkere samenleving hebben we allemaal meer kansen om onszelf te zijn. Daarom leggen wij ons niet neer bij ongelijkheid. Elk mens is gelijk, elk mens is erbij gebaat dat iedereen een plek heeft in de samenleving, dus rusten wij niet tot elk mens die kansen kan benutten."

"Er zijn nog te veel mensen die niet die vrijheid hebben om van hun leven te maken wat ze willen, om hun eigen weg te kiezen. En die ongelijkheid werkt niet, want ze maakt ons allemaal minder vrij. We moeten iedereen van jongs af aan de kansen blijven geven om zijn eigen kwaliteiten te ontwikkelen, en zijn eigen plek te vinden in de samenleving." De socialisten willen elke vorm van ongelijkheid tegengaan en focussen op onderwijs, gezondheidszorg en armoedebestrijding.

De ontwerpteksten voor "Vlaanderen van Morgen" dienen als basis voor een vernieuwingscongres bij de socialisten op 8 juni. Dan stemmen de leden over de definitieve inhoud. In tussentijd kunnen de lokale afdelingen zelf discussiëren en wijzigingen voorstellen.