Specialisatieopleiding artsen krijgt slecht rapport

De opleidingen voor artsen die specialiseren aan de universiteiten van Leuven, Gent en Antwerpen riskeren te worden stopgezet als de universiteiten geen verbeteringen aanbrengen. Een commissie die de opleidingen doorgelicht heeft, heeft vooral bezwaren tegen de lange arbeidstijden die er gelden. Dat schrijft De Standaard, op basis van een voorlopig rapport.
BELGA/VAN ASSCHE

De toekomst van de opleidingen voor specialisten aan de universiteiten van Leuven, Antwerpen en Gent is precair. Een commissie die de opleidingen doorlichtte, heeft die negatief beoordeeld. Vooral de lange arbeidstijden voor specialisten in opleiding zijn de commissie een doorn in het oog. De opleidingen aan de universiteiten verlopen te veel volgens het oude "meester-leerlingmodel". Het gaat om een voorlopig rapport. De doorlichting wordt officieel bekendgemaakt op 16 mei.

De universiteiten moeten nu met een plan op de proppen komen om de opleidingen te verbeteren. In dat geval kunnen ze nog een voorlopige accreditatie voor drie jaar krijgen. Brengen ze geen verbeteringen aan, dan moeten de opleidingen in september worden stopgezet.

De drie universiteiten zijn het niet eens met de beoordeling door de commissie en verdedigen het hoge ritme. "Wij vinden dat de artsen bij ons al zeven jaar een universitaire vorming gekregen hebben en dat het, wanneer ze hun praktijkopleiding krijgen, toch eens tijd wordt dat ze heel wat patiënten kunnen zien en daar heel wat verantwoordelijkheden kunnen in opnemen", reageert de Leuvense rector Mark Waer.

Waer hekelt ook dat de commissie zich te veel baseert op het Nederlandse "Maastricht-model". "Wij vinden het heel merkwaardig dat vooral Nederlandse inspecteurs die zich baseren op een Nederlands model, zouden vinden dat het Vlaamse systeem niet goed is, terwijl er net massaal veel Nederlandse patiënten naar België komen omdat de service hier zo goed is."

Ten slotte klagen de universiteiten ook aan dat de opleidingen al beoordeeld werden terwijl ze nog in volle ontwikkeling waren. "Er waren al verbeteringen bezig, er waren kinderziekten en die zijn we aan het verbeteren", zegt Jan Goffin, decaan van de faculteit geneeskunde van de KU Leuven, die eraan toevoegt meer tijd te zullen vragen om de opleidingen te verbeteren.

"Meester-leerlingmodel niet meer van deze tijd"

De VASO-AMSF, de nationale vereniging voor Arts-specialisten in Opleiding, kan zich grotendeels vinden in de pijnpunten uit het voorlopige rapport die in de pers zijn verschenen. Zo vindt de vereniging het meester-leerlingmodel "niet meer van deze tijd", "zeker niet met de huidige technologische en didactische mogelijkheden". De vereniging wil "constructief meewerken om deze en andere problemen op te lossen".

De VASO-AMSF klaagt daarnaast ook aan dat "de registratie van de activiteiten tijdens de opleiding momenteel op een verouderde en inefficiënte manier gebeurt". VASO-AMSF pleit "voor een eengemaakt, digitaal registratiesysteem waarbij de activiteiten voor de verschillende erkenningscommissies gekoppeld zijn aan de activiteiten die voor de Master Na Master in de Specialistische Geneeskunde moeten worden bijgehouden".