Veel minder agressie bij de MIVB

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB zag de veiligheid op haar net vorig jaar gevoelig toenemen. Het aantal gevallen van agressie tussen reizigers onderling daalde met 14%. Agressie ten overstaan van personeel daalde met 7%. De MIVB schrijft de cijfers toe aan de forse uitbreiding van het aantal veiligheidsagenten in de nasleep van de dood van controleur Iliaz Tahiraj in april 2012.

In absolute cijfers is de daling van het aantal gevallen van agressie op het net van de MIVB vorig jaar weinig spectaculair. In 2012 werd 208 keer een incident gemeld waarbij geweld werd gebruikt tegen een personeelslid. In 2011 was dat nog 211 keer.

Rekening houdend met het feit dat het aantal reizigers vorig jaar spectaculair is toegenomen, ogen de cijfers wel indrukwekkend. Verhoudingsgewijs meldden personeelsleden 7% minder gevallen van agressie.

Dezelfde conclusie valt bij de analyse van agressie tussen reizigers onderling. In 2012 daalde het aantal meldingen van 826 naar naar 750. Verhoudingsgewijs betekent dit een daling van liefst 14%.

Iliaz Tahiraj

De MIVB schrijft de positieve resultaten toe aan de forse uitbreiding van het veiligheidspersoneel. Daar waar de vervoersmaatschappij in 2011 slechts 155 veiligheidsagenten in dienst had, waren dat er eind 2012 al 200. In 2013 moeten het er 237 worden. 

Ook zijn de bevoegdheden van de agenten uitgebreid. Ze mogen reizigers om een identiteitsbewijs vragen en hen indien nodig 30 minuten staande houden. Bij een misdrijf loopt die termijn op tot 2 uur.

Daarnaast werden ook 200 extra politieagenten ingezet specifiek om de veiligheid op het openbaar vervoer te verhogen.

Al deze maatregelen werden genomen na de dood van MIVB-controleur Iliaz Tahiraj in april 2012. De man overleed nadat hij klappen had gekregen van een reiziger.

Meest gelezen