Vlaamse Jeugdraad protesteert tegen GAS-boetes

Zo'n 25 leden van de Vlaamse Jeugdraad hebben vanmorgen de zitting van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken verstoord. Die boog zich over het wetsontwerp om het systeem van de GAS-boetes uit te breiden. Dat is niet naar de zin van de Jeugdraad die een gebrek aan inspraak hekelt en voor willekeur vreest.

Vandaag lag het wetsontwerp over de uitbreiding van het systeem van de GAS-boetes op tafel bij de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Het wetsontwerp laat gemeentes de mogelijkheid om voortaan jongeren vanaf 14 jaar een boete op te leggen.

Dat is niet naar de zin van de Vlaamse Jeugdraad. Ze vinden de nieuwe wet te repressief en willekeurig. Zo'n 25 leden die de zitting bijwoonden, trokken daarom witte gasmaskers aan om hun ongenoegen te uiten. Ze hekelden tevens het feit dat ze geen inspraak in het debat krijgen.

Groen en Ecolo toonden zich bereid extra hoorzittingen te organiseren om ook hun stem te horen maar de meerderheid stemde dat voorstel weg. De Kamercommissie zal slechts bepaalde organisaties om schriftelijk advies vragen.

Nochtans heeft ook de Vlaamse Jeugdraad een duidelijk standpunt. "De nieuwe wetgeving ziet er niet goed uit voor kinderen en jongeren", klinkt het. "De wet laat een leeftijdsverlaging tot 14 jaar toe, een plaatsverbod en een uitbreiding van de vaststellende ambtenaren. Tegelijk wordt nagelaten het begrip overlast duidelijk te definiëren."