"Alfred de Grote" opgegraven om bottenjagers voor te zijn

In Groot-Brittannië zijn de vermeende resten van de Angelsaksische koning Alfred de Grote opgegraven om te voorkomen dat ze worden opgegraven door enthousiaste amateurarcheologen.

Hoewel er voorlopig geen pogingen zijn ondernomen om het vermeende graf van Alfred de Grote te verstoren, zijn de resten uit voorzorg opgegraven. Het enthousiasme rond de oude Engelse koningen is weer opgelaaid sinds de herontdekking van het graf van Richard III. Sindsdien wordt gevreesd dat enthousiaste bottenjagers en amateurarcheologen hun zinnen hebben gezet op de graven van andere bekende Engelse koningen.

Het is overigens niet helemaal zeker dat het graf effectief de resten van de koning bevat. Alfred de Grote is na zijn dood meermaals herbegraven. Oorspronkelijk is hij in de buurt van de kathedraal van Winchester (kleine foto) begraven. Op dat kerkhof is hij minstens een keer herbegraven, waarna zijn resten in 1.110 na Christus met een processie verhuisd zijn naar een kerkhof bij een abdij in de buurt. Die abdij is in de 16e eeuw vernield tijdens de Reformatie. Later is op de fundamenten ervan een gevangenis gebouwd en nog later een parking.

Bij opgravingen in 1999 hebben archeologen de fundamenten van de abdij teruggevonden samen met verschillende beenderfragmenten. Het is echter niet duidelijk of het werkelijk om de overblijfselen van koning Alfred de Grote gaat. Sommigen denken dat hij voor de vernieling van de abdij opnieuw is opgegraven en op een nabijgelegen kerkhof is herbegraven.

Nu de beenderfragmenten zijn opgegraven, zullen ze onderworpen worden aan wetenschappelijk onderzoek. Hoewel de wetenschap er recent in geslaagd is om koning Richard III te identificeren - wat al een huzarenstuk was - lijkt de kans erg klein dat er met zekerheid bevestigd kan worden of het beenderfragment van meer dan 1.000 jaar oud effectief behoorde aan Alfred de Grote.

Alfred de Grote

Alfred de Grote (848-899) was eind 9e eeuw de eerste koning van Wessex die zich de "koning van de Angelsaksen" noemde. Hij is onder meer bekend van het verdrijven van de Denen uit het grootste deel van Engeland. Toen hij net koning was, waren de Denen en de Noren nog heer en meester in grote delen van het land.

Ook bestuurlijk heeft hij heel wat dingen veranderd. Zo zou hij de militaire structuur van zijn koninkrijk aanzienlijk verbeterd hebben en zelfs de grondlegger zijn van de Britse marine. Daarnaast heeft hij een nieuw wetboek samengesteld in de volkstaal, op basis van het traditionele Saksische recht en de Bijbel.

Hoewel hij nooit heilig is verklaard, wordt hij door de Britse katholieken wel zo behandeld. De Anglicaanse Kerk vereert hem dan weer als een christelijke held. Hij is om die reden vaak terug te vinden op glasramen van Anglicaanse kerken (kleine foto).