"Onvoldoende middelen voor goede pedagogische omkadering"

In verschillende studentensteden in ons land hebben studenten betoogd om een betere financiering en een kwaliteitsvoller onderwijs te eisen. De Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS) ondersteunt de actie. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) is niet onder de indruk.
Ook in Gent komen de studenten op straat.

De Vlaamse en Waalse studenten bundelden hun krachten om hun eisen kracht bij te zetten en hun onvrede over het onderwijsbeleid te uiten. In verschillende steden (Brussel, Gent, Leuven, Antwerpen, Namen, Luik, Bergen en Louvain-la-Neuve) kwamen ze vandaag de straat op om hun bezorgdheid te uiten, de besparingen aan te klagen en meer middelen te eisen.

"Het huidig financieringsbeleid van het hoger onderwijs is onaanvaardbaar. De overheid voorziet al jaren onvoldoende geld voor hoger onderwijs", klinkt het bij de VVS. "Dit leidt tot concrete problemen zoals het schrappen van afstudeerrichtingen, gebrekkige infrastructuur, ontoereikende begeleiding, enzovoort. De dalende financiering zal het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs steeds moeilijker maken en zet de democratisering van de afgelopen decennia op de helling."

De studenten eisen onder meer een publieke herfinanciering waardoor iedereen de kans heeft op kwaliteitsvol onderwijs. In Brussel trokken bijna 2.000 studenten met een resem zelfgemaakte liedjes en veel tromgeroffel eerst naar het kabinet van Waals minister van Onderwijs Jean-Claude Marcourt (PS), daarna naar het kabinet van zijn Vlaamse tegenhanger Pascal Smet (SP.A).

In Leuven kozen de -enkele tientallen- studenten het rectoraat uit om met vuvuzela's en spandoeken hun ongenoegen te uiten. "Het percentage financiële middelen dat naar het hoger onderwijs gaat daalt stelselmatig sinds de jaren 80, terwijl het aantal studenten alsmaar stijgt. De kwaliteit van het onderwijs daalt hierdoor zienderogen", aldus student Brecht Vanacker, die verwees naar de overvolle aula's en verminderde studiebegeleiding.

Dat de Leuvense actievoerders het rectoraat uitkozen als locatie om actie te voeren, hield verband met het feit dat rector Mark Waer, in tegenstelling tot rectoren van andere universiteiten, liet uitschijnen dat hij door de economische toestand geen vragende partij is voor het verhogen van de Vlaamse overheidsfinanciering voor onderwijs. Waer weigerde overigens in te gaan op een vraag van de actievoerders voor een gesprek.

Aan de Antwerpse universiteit namen zo'n 100 studenten een videoboodschap op voor minister Smet, in Gent gaven zo'n 1.000 studenten present.

"Rekening houden met beperkte middelen"

"We moeten nu eenmaal rekening houden met de beperkte middelen waarover de overheid beschikt in economisch moeilijke tijden", reageert Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A).

Volgens hem maakt de overheid goed gebruik van die beperkte middelen. "We mogen terecht fier zijn op ons hoger onderwijs dat een uitstekende kwaliteit koppelt aan een open toegang", zegt hij. "Deze Vlaamse regering heeft veel inspanningen gedaan om dit te behouden en zelfs te versterken."