Bouwsector vraagt om winter als uitzonderlijk te erkennen

De aanhoudende winter heeft de planning van de Belgische bouwbedrijven in de war geschopt. De Confederatie Bouw vraagt de premier om de winter als uitzonderlijk te erkennen, zodat aannemers hun uitvoeringstermijnen makkelijker kunnen verlengen. Een erkenning als uitzonderlijke winter zou de eerste zijn sinds 1985, zegt de Confederatie Bouw.

"Momenteel moeten aannemers rekenen op de goodwill van de opdrachtgevers om hun uitvoeringstermijnen te verlengen", luidt het bij de Confederatie Bouw. "Met een omzendbrief die de winter erkent als uitzonderlijk, hebben ze een extra argument om te verwijzen naar de algemene aannemingsvoorwaarden, waarin staat dat de aannemer bij onvoorziene omstandigheden kan vragen om een verlenging van de uitvoeringstermijnen."

Door de aanhoudende winter lagen veel werven noodgedwongen stil. Daardoor moeten vaak ook vervolgwerken worden uitgesteld. "Bijna alle bouwbedrijven worden geconfronteerd met een totaal overhoop gehaalde planning. Sommige bedrijven komen zelfs in grote financiële problemen doordat het werk maanden stilligt", zegt de Confederatie Bouw.

De werkgeversorganisatie telde deze winter al 42 weerverletdagen. De voorbije 20 jaar waren er jaarlijks gemiddeld 28 dergelijke dagen.