Dexia joeg begrotingstekort naar 3,9%

Het begrotingstekort is vorig jaar opgelopen tot 3,9% van het bbp. Dat is meer dan verwacht en grotendeels het gevolg van de kapitaalverhoging van de restgroep Dexia. Toch zou het tekort ook zonder Dexia boven de limiet van 3% gelegen hebben.

Onze regering had vorig jaar samen met Frankrijk nieuw kapitaal in de restbank Dexia gebracht om de ordelijke ontmanteling van die groep mogelijk te maken.

Voor ons land kwam dat bedrag neer op 2,9 miljard euro. De regering had toen gezegd dat die inbreng in Dexia niet zou wegen op onze begroting omdat ze beschouwd moest worden als een investering. Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, heeft dat argument evenwel van tafel gegooid.

Het begrotingstekort is vorig jaar dus gestegen tot 3,9% van het bbp, maar ook zonder Dexia zou dat tekort net iets hoger zijn geweest dan de limiet van 3% die de eurozone voorop had gesteld. Onze regering had toen gemikt op 2,8% en dat is ruim overschreden.

De Belgische staatsschuld is vorig jaar gestegen tot 99,6% van het bruto binnenlands product.