Grote fusieoperatie van CAW's op til

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft in Leuven een grote fusie-operatie aangekondigd van de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW). Momenteel zijn er in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog 25 actief, het komende jaar zullen die fuseren tot 11 instellingen. Een en ander is het gevolg van het uitvoeringsbesluit van het decreet algemeen welzijnswerk dat de Vlaamse regering op 22 maart goedkeurde.

In West-Vlaanderen en Antwerpen blijven nog drie CAW's over, in Vlaams-Brabant twee en in Oost-Vlaanderen, Limburg en Brussel nog één. Deze schaalvergroting moet de CAW's volgens Vandeurzen (kleine foto) meer kansen bieden om uit te groeien tot efficiëntere en slagkrachtiger organisaties met een breed, toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod aan hulp- en dienstverlening op maat van lokale en regionale behoeften en met een sterke en duidelijk geprofileerde werking binnen zowel als buiten de zorgsector naar de burgers toe.

Het nieuwe uitvoeringsbesluit omschrijft de opdrachten van zowel de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en Centra voor Teleonthaal die beiden deel uitmaken van het algemeen welzijnswerk en bevat bepalingen omtrent kwaliteitszorg, erkenningsprocedure, programmatie en subsidiëring.

CAW's bundelen een uitgebreid pallet aan preventie, onthaal-, hulp- en dienstverlening voor personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd zijn. Het aanbod omvat onder meer gezins-, relatie- en scheidingsbegeleiding en -bemiddeling, jongerenadvies, crisisopvang, thuislozenzorg en opvoedingsondersteuning.