Halen we binnenkort biobrandstof uit de atmosfeer?

Binnenkort is het wellicht mogelijk om CO2 in de atmosfeer rechtstreeks om te zetten in biobrandstoffen. Dat hebben wetenschappers van de universiteit van Georgia ontdekt.

Tijdens de fotosynthese zetten planten via zonlicht water en koolstofdioxide om in glucose. Momenteel halen we die glucose via niet echt efficiënte procedés uit die planten om biobrandstoffen als ethanol te produceren. Amerikaanse wetenschappers hebben nu een nieuwe methode ontwikkeld om biobrandstoffen te produceren zonder de planten als tussenstap.

De nieuwe methode maakt gebruik van het micro-organisme Pyrococcus furiosus dat normaal gesproken leeft in warm oceaanwater in de buurt van thermische bronnen (kleine foto). Het organisme is door de vorsers genetisch zo gemanipuleerd dat het op lagere temperaturen CO2 kan verwerken en omzetten in 3-hydroxypropionic acid (3-HP). 3-HP is een stof die door de industrie gebruikt wordt bij onder meer de productie van kunststoffen.

Volgens de onderzoekers kan het micro-organisme nog verder aangepast worden, zodat het biobrandstof produceert. Bij verbranding van de stof blijkt er voorlopig alvast evenveel koolstofdioxide vrij te komen als er nodig is voor de productie ervan. Daarom zou het een goed alternatief kunnen zijn voor niet-hernieuwbare energiebronnen.

Er is nog meer onderzoek nodig om het micro-organisme daadwerkelijk biobrandstof te doen produceren, maar de ontdekking van de nieuwe methode is alvast veelbelovend.