Vlaamse regering bereikt akkoord over onderwijshervorming

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over een ingrijpende hervorming van het scholenlandschap. Dat heeft minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) in het parlement gezegd. De regering mikt op grote scholengroepen met gemiddeld 6.000 leerlingen, leerkrachten die niet langer bij 1 school benoemd worden en meer professionele directies. Financiële en andere prikkels moeten de scholen daartoe verleiden.

"Het onderwijslandschap omgooien gebeurt niet op een drafje", onderstreepte Smet. Daarom is het wachten tot september 2017 vooraleer scholengroepen met een eigen rechtspersoonlijkheid het levenslicht zien. De regering mikt op gemiddeld 6.000 leerlingen per groep, met een ondergrens van 2.000.

Hoe de groepen er precies zullen uitzien, kan stevig uiteenlopen. Smet zelf ziet vooral voordelen bij groepen die zowel basis- als secundaire scholen omvatten. Groepen per onderwijsniveau zijn ook een mogelijkheid. De scholengroepen kunnen regionaal blijven of over heel Vlaanderen verspreid zijn.

Financiële prikkels

Het blijft wel een vrijwillige oefening. Financiële en andere prikkels moeten scholen over de streep trekken om de krachten te bundelen. Smet wijst op schaalvoordelen maar denkt ook aan meer individuele stimuli. Zo zou een directiefunctie op groepsniveau bijvoorbeeld wat extra loon kunnen opleveren.

Voor leerkrachten blijft de vaste benoeming op groepsniveau het doel. Ze zullen uiteraard 1 school als vaste standplaats aangewezen krijgen, maar indien nodig zouden ze in de toekomst vlotter naar andere scholen in dezelfde groep kunnen verhuizen.

Ook over de zij-instromers en het ruimere loopbaanpact bereikte de Vlaamse regering een akkoord, al gaat het voorlopig slechts om een eerste, nog aanpasbare discussienota. Zonder in detail te treden, liet Smet verstaan dat zij-instromers voortaan de nodige anciënniteit zullen kunnen meenemen. Eerst zouden ze wel een assessment moeten doorlopen.

Meest gelezen