Voorlopig geen "run on the banks" in Cyprus

Sinds 11 uur Belgische tijd zijn de Cypriotische banken voor het eerst in twee weken opnieuw open. Van de gevreesde "run on the banks", waarbij mensen massaal geld van hun rekening proberen te halen, lijkt voorlopig geen sprake. Intussen heeft de regering er een onderzoek naar de oorzaak van de bankencrisis bevolen.

De Cypriotische regering heeft een commissie benoemd die een onderzoek moet voeren naar de bankencrisis op het eiland. De driekoppige commissie is samengesteld uit oud-rechters van het grondwettelijk hof. "Alle beslissingen en eventueel verzuim op alle niveaus - zowel het politieke, het bancaire als bij de regulatoren - moeten worden onderzocht", klinkt het bij presidentieel raadgever Constantinos Petrides.

Daarnaast wordt ook in de salarissen van de Cypriotische toppolitici gesneden. De lonen van president Nicos Anastasiades (kleine foto) en zijn ministers gaan respectievelijk met 25 en 20 procent naar beneden. Ze geven ook hun dertiende maand op. De loonverminderingen gaan onmiddellijk in.

Daarnaast heeft de president de burgers van Cyprus geprezen voor de "maturiteit" en de "verantwoordelijkheidszin" die ze aan de dag hebben gelegd tijdens de bankencrisis. Anastasiades verwijst naar het feit dat de Cypriotische banken heropend zijn zonder noemenswaardige incidenten (zie lager). Die volwassen houding bewijst volgens de president dat Cyprus in staat is de crisis te boven te komen. "Ons land zal overleven en floreren", klinkt het.

AP2013

Voorlopig is alles rustig

VRT-journalist Bert De Vroey is in Cyprus en stond vanmorgen bij een filiaal van de Bank of Cyprus toen die de deuren opende. "Er staan hier nu een 30-tal mensen aan te schuiven", zegt hij op Radio 1. "Het personeel verzamelde een laatste keer en houdt een soort krijgsraad over wat wel en wat niet mag. Daarna doet een bediende de deuren van de bank open."

"Het is wel aanschuiven aan de banken, mensen worden in kleine groepjes de banken binnengelaten", zegt De Vroey. "Een echte bank run blijft voorlopig uit. De mensen weten meestal wel dat ze niet veel verrichtingen kunnen doen. Al wordt hier en daar geklaagd over de slechte communicatie daarover."

Hoewel de banken weer open zijn, worden de beperkingen op geldverrichtingen dus nog niet opgeheven. Klanten kunnen maximaal 300 euro per dag afhalen en cheques kunnen voorlopig niet worden verzilverd. De meeste mensen die De Vroey gesproken heeft, komen dan ook gewoon enkele basisverrichtingen doen, maar het is niet duidelijk of dat de algemene teneur is. Er zijn alvast 300 privébewakingsagenten ingezet om de bankkantoren en de geldtransporten te beveiligen.

Europese Commissie: "Beperkingen zo snel mogelijk opheffen"

De beperkingen die momenteel van kracht zijn in Cyprus gaan eigenlijk in tegen het vrije verkeer van goederen en diensten in de Europese Unie. De Europese Commissie beklemtoont het principe van vrij verkeer van kapitaal, maar aanvaardt dat er nu tijdelijk beperkingen zijn in Cyprus. Het gaat dan ook om uitzonderlijke omstandigheden die "zo snel mogelijk" weer moeten worden opgeheven.

De sluiting van de banken had alles te maken met het reddingsplan van de eurozone, dat Cyprus een lening van 10 miljard euro heeft toegezegd in ruil voor loodzware inleveringen. De Cypriotische regering heeft daarom onder meer beslist een taks te heffen op de spaartegoeden boven 100.000 euro. Gevreesd werd dat bankklanten massaal hun geld zouden weghalen uit Cyprus, waardoor de bankensector - en dus ook de economie - helemaal dreigde in te storten. Maar van een echte "bank run" lijkt voorlopig geen sprake.

Voor toeristen die naar Cyprus willen gaan, is er voor alle duidelijkheid geen probleem. De invoer van geld wordt niet tegengehouden, alleen de uitvoer van geld.