"Vlaamse regering maakt opnieuw geen keuzes"

Volgens de oppositiepartij Open VLD heeft de Vlaamse regering met haar akkoord rond de begrotingscontrole "opnieuw geen keuzes gemaakt". Het extra geld voor onderwijs noemt Open VLD "een druppel op een hete plaat". CD&V noemt het geld voor onderwijs "hoopgevend".

"Het enige waar deze regering het nog over eens is, is om al het beschikbare geld uit te geven", zegt fractieleider van Open VLD Sas van Rouveroij.

De 46,4 miljoen euro aan extra middelen voor schoolcapaciteit noemt van Rouveroij "niet meer dan een druppel op een hete plaat". "Dat is minder dan de helft van wat nodig is om de hoogste noden te lenigen", zo zegt hij.

Dat de regering niet raakt aan het gratis seniorenvervoer bij De Lijn, zit de Vlaamse liberalen ook hoog. "Aan het heilig huisje van gratis mag nog steeds niet geraakt worden. En de tarieven gaan maar aangepast worden aan de inflatie. Dat betekent dat De Lijn nog steeds zichzelf beetje bij beetje moet opeten en de dienstverlening in de toekomst nog meer achteruit zal gaan", zegt van Rouveroij.

Volgens de oppositiepartij geeft de Vlaamse regering ook "al het beschikbare geld uit" zonder structureel in te grijpen.

Ook de oppositiepartij LDD heeft kritiek op het akkoord van de Vlaamse regering rond de begrotingscontrole 2013. Zo blijven de extra middelen voor onderwijs voor LDD onvoldoende en blijft het totale begrotingsplaatje "structureel onevenwichtig", zegt LDD-fractieleider Lode Vereeck.
 

Hoopgevend

CD&V-onderwijsspecialist Jos De Meyer reageert tevreden op de extra middelen die de Vlaamse regering in de begrotingscontrole heeft voorzien voor de problematiek van de schoolcapaciteit. Dat er gewerkt is met een 50/50-regeling waarbij de ene helft gaat naar de acute noden en de andere helft naar de klassieke wachtlijsten, is volgens De Meyer "hoopgevend".

De CD&V'er spreekt van "een belangrijk signaal voor de vele scholen die ruim 10 jaar geleden een bouwdossier indienden". "De inhaalbeweging is hiermee zeker niet rond, maar het feit dat de overheid de helft van de extra inspanning specifiek voor de wachtlijst reserveert, en de andere helft koppelt aan objectieve capaciteitscriteria, is hoopgevend. Het haalt het dossier uit het partijpolitieke getouwtrek",

Ook minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) is tevreden: "Met het extra geld dat nu is vrijgemaakt, komen we de gemaakte afspraken na. We lossen niet alleen het meest urgente probleem van capaciteit op maar we hebben ook een stap vooruit gezet inzake reguliere scholenbouw".