"Ziek zijn als ambtenaar maar niet in bijbaan, kan niet meer"

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) neemt nieuwe maatregelen om het ziekteverzuim bij federale ambtenaren tegen te gaan. De controles worden verbreed en hij verscherpt het systeem van "disponibiliteit". Dat schrijft Het Belang van Limburg. De bonden gaan principieel akkoord, maar hebben vragen bij de communicatie.

Ondanks eerdere maatregelen ligt het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren nog altijd een stuk hoger dan bij de Vlaamse ambtenaren of de privésector en daar wil Bogaert nu paal en perk aan stellen.

De belastingdruk in dit land ligt erg hoog, de burger heeft dan ook het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening door de overheid, vindt Bogaert. "Bovendien werkt het niet aanpakken van misbruiken demotiverend voor wie wel meedenkt en een tandje wil bijsteken. Ik ben in feite verplicht om op te treden", voegt hij er in de krant aan toe.

"Mensen passen zich immers snel aan aan de sfeer binnen een organisatie. Is die laks, dan worden ook de medewerkers laks. Is die prestatiegericht, dan gaan ook de medewerkers harder werken."

Wat verandert er?

Concreet heeft Bogaert drie maatregelen genomen om het ziekteverzuim terug te dringen:

  • Het wordt onmogelijk om als ambtenaar ziek te zijn, maar tegelijk te blijven werken in een tweede job. "Dat zijn maatregelen waarvan je denkt: hoe is het mogelijk dat je die moet nemen, dat dat bestaat", zegt Bogaert daarover in "De ochtend". "Die mistoestanden moeten eruit, het is spijtig dat ik daarvoor een Koninklijk Besluit moet laten schrijven, maar zo zal geschieden."
     
  • Controleartsen zouden in de toekomst niet alleen uitgestuurd kunnen worden bij ziekte en privéongevallen, maar ook bij arbeidsongevallen, woon-werkverplaatsingen en beroepsziekten. "Als iemand ziek is, is iemand ziek natuurlijk, maar we willen toch het toepassingsveld van de controleartsen vergroten, zodat ze in elke situatie en in alle autonomie hun werk kunnen doen."
     
  • Het systeem van "disponibiliteit" wordt verscherpt. Het gaat hierbij om ambtenaren die al hun ziektedagen (normaal 23 per jaar) hebben opgebruikt, maar nog niet kunnen komen werken. Die oudere ambtenaren zouden niet meer kunnen weigeren om voor de Pensioencommissie te verschijnen als hun overste dat vraagt. Die kan hen dan eventueel voorstellen om met vervroegd pensioen te gaan. Ambtenaren die weigeren voor de commissie te verschijnen, zullen geen wedde meer krijgen.
     

Verwacht de staatssecretaris geen tegenwind van de vakbonden, die het toch al niet zo op Bogaert hebben begrepen? "We gaan nog wel een aantal zaken overleggen, maar dit is een maatregel waar heel veel consensus over is. Het valt ook op dat de zes regeringspartijen snel akkoord gingen."

"Hij laat uitschijnen dat perceptie van luie profiteurs klopt"

De vakbonden gaan inderdaad principieel akkoord met de maatregelen, maar ze hebben wel vragen bij de communicatie van de staatssecretaris. "Hij laat uitschijnen dat de perceptie klopt dat mensen bij de overheid luie profiteurs zijn, en dat stoort mij erg", zegt Guido Rasschaert van de ACOD.

"Hij doet mij denken aan een huisvader die problemen heeft met zijn kinderen en dat overal gaat rondbazuinen, terwijl hij dat binnen de familie moet oplossen."