De Dier (N-VA) legt eed af als burgemeester Denderleeuw

Jan De Dier (N-VA) heeft in de ambtswoning van Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers de eed afgelegd als burgemeester van Denderleeuw. Daarmee komt een einde aan de aanslepende coalitievorming in de Oost-Vlaamse gemeente.

Gisteren verklaarde de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Oost-Vlaanderen zich onbevoegd om te oordelen over de twee klachten tegen de voordrachtsakte.

Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) besliste daarop om Jan De Dier te benoemen, waarna de Denderleeuwse burgemeester vanmorgen om 11 uur de eed aflegde. Op die eedaflegging was onder meer ook Jan De Nul (CD&V) aanwezig, die op vraag van eregouverneur André Denys als inhoudelijk informateur de aanslepende coalitievorming doorbrak.

In de marge van de eedaflegging merkte gouverneur Briers op dat in de discussie over een onafhankelijk Vlaanderen, Brussel niet vergeten mag worden. "Brussel is een belangrijke stad en daar moet een oplossing voor gevonden worden," klonk het.

Wat voorafging

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober vorig jaar zat de politieke situatie in Denderleeuw wekenlang muurvast. De blokken N-VA/CD&V en SP.A/Open VLD hadden beide even veel zetels en stonden lijnrecht tegenover mekaar.

Pas na bemiddeling van de toenmalige gouverneur André Denys werden daarop inhoudelijke gesprekken opgestart tussen de N-VA, CD&V en Open VLD, die daarmee de tandem die ze gevormd had met SP.A, losliet. Uiteindelijk slaagden de drie partijen erin om een bestuursploeg te vormen. 

SP.A en Vlaams Belang dienden daarop wel nog een klacht in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen tegen de voordrachtsakte voor Jan De Dier als burgemeester. Open VLD tekende immers meteen na de verkiezingen ook de onontvankelijke voordrachtsakte voor Jo Fonck (SP.A), wat niet mag. Maar de beslissing van de Raad gisteren effende het pad voor de eedaflegging van De Dier vandaag.