Ethias boekte een recordwinst in 2012

De verzekeraar Ethias heeft een erg goed jaar achter de rug. Er was operationale winst en bovendien kon het riskante belang in de restbank van Dexia verkocht worden, zodat de blootstelling aan dat risico dus van de baan is.

Een jaarwinst van 180 miljoen euro is het hoogste bedrag ooit voor de verzekeringsgroep Ethias. In 2011 was er nog een verlies van 25 miljoen euro. Dat was toen het gevolg van de afboeking van Griekse obligaties.

Ook dit jaar speelde Hellas Ethias nog parten, zij het minder. Belangrijker is dat het volledige belang van 5% in de restbank Dexia verkocht kon worden, zij het wel met verlies. Dat belang werd via de moederholding Vitrufin op de beurs verkocht.

Operationeel kende de verzekeraar echter een boerenjaar. Wel is er een probleem met de eens zo populaire First-spaarrekeningen. De EU had geëist dat Ethias die van de hand zou doen, maar voor 88.000 klanten met in totaal 6 miljard euro is dat niet gelukt. Door de lage marktrente zou er weinig belangstelling zijn. Ethias wil de Europese Unie dan ook om wat extra tijd vragen. 

Ethias zal 140 miljoen euro van de winst gebruiken om het eigen vermogen te versterken. De overige 40 miljoen euro worden als dividend doorgestort aan de moederholding Vitrufin. Die kan daardoor mee een obligatielening terugbetalen die aangegaan was om de betrokken Dexia-aandelen te kopen. Die zijn inmiddels dus met verlies verkocht.