Extraatje voor mensen met laag loon en gepensioneerden

De sociale partners hebben de handtekeningen gezet onder een deelakkoord dat ze eerder hadden bereikt over hogere minimumlonen en lagere lasten voor werkgevers. De regering zou het akkoord binnenkort bekrachtigen.

De sfeer tussen de werkgevers en werknemers is al een tijdje bijzonder gespannen door de onenigheid over het eenheidsstatuut voor bedienden en arbeiders. Toch is vannacht binnen de Nationale Arbeidsraad op de valreep een akkoord bereikt. Voor 1 april moesten de handtekeningen onder de teksten staan.

Volgens Marc Leemans, de voorzitter van de christelijke vakbond ACV, bewijst dit deelakkoord dat het sociaal overleg wél werkt, in tegenstelling tot wat Unizo-topman Karel Van Eetvelt daarover eerder deze week zei.

Er komt vanaf 1 april een extraatje voor wie het moet rooien met een laag loon. De werkbonus wordt met 9 euro per maand opgetrokken. Vanaf 1 september stijgen ook de invaliditeitsuitkeringen, net als het leefloon en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Het lagere jeugdloon wordt geleidelijk verhoogd, uiterlijk tegen 2015, van 1.231,49 euro naar 1.501,82 euro per maand. 

Voor gepensioneerden zijn er drie belangrijke maatregelen. Vanaf volgende maand worden de minimumpensioenen voor zelfstandigen met ruim 20 euro opgetrokken tot het bedrag voor werknemers. Daar komt nog bij dat het vakantiegeld voor alle gepensioneerden in mei stijgt met 30 tot 40 euro. En in september verhogen alle minimumpensioenen met 1,25 procent.

Ook voor de bedrijven zit er wat in dit akkoord: vanaf 1 april stijgt de vermindering van de werkgeversbijdrage van 400 naar 452,5 euro per kwartaal. Op 1 januari 2014 wordt de bijdrage nog verder aangepast tot 455 euro per kwartaal. Die lastenverlaging geldt echter niet voor de non-profit en voor de beschutte werkplaatsen.