Gouverneur schrapt Antwerpse vreemdelingentaks

De Antwerpse gouverneur schrapt de zogenoemde vreemdelingentaks die het stadsbestuur van Antwerpen wou invoeren vanaf 1 mei. "Niet-vrijstelling van Europese onderdanen is problematisch en strijdig met het Europese recht", zegt gouverneur Cathy Berx (foto) op Radio 1.

Iedere niet-Belg die zich in de stad inschrijft, zou vanaf 1 mei 250 euro moeten betalen in plaats van 17 euro. Over de invoering van die zogenoemde vreemdelingentaks is heel wat te doen geweest, maar nu wordt die door de gouverneur geschrapt. "Niet-vrijstelling van Europese onderdanen is problematisch en strijdig met het Europese recht", zegt gouverneur Cathy Berx op Radio 1.

Volgens de gouverneur schendt Antwerpen - en in het verlengde daarvan België - het recht op een vrij verkeer van EU-onderdanen en vrije vestiging. Daarnaast zou het strijdig zijn met de Belgische federale wetgeving. Bovendien zou het "met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid" tot gevolg hebben dat de stad Antwerpen geconfronteerd zou worden met "talloze kostelijke vorderingen tot terugbetaling van ten onrechte opgelegde en geïnde retributies".

De beslissing van de gouverneur komt er nadat de Antwerpse gemeenteraadsleden Yasmine Kherbache (SP.A) en Meyrem Almaci (Groen) een klacht bij haar hadden ingediend tegen het gemeenteraadsbesluit.

Homans: "Juridische werkelijkheid verandert feitelijke werkelijkheid niet"

Antwerps schepen voor Loketten, Liesbeth Homans (N-VA, kleine foto) neemt akte van de beslissing van gouverneur Cathy Berx. Ze betreurt dat de stad "geen passend antwoord kan bieden op de administratieve meerkost van de nieuwkomers". Het stadsbestuur zal de kwestie nu verder met haar advocaten bekijken.

De gouverneur beroept zich volgens Homans in hoofdzaak op de federale wet uit 1968, tot afschaffing van de verblijfsbelasting voor vreemdelingen. Die bepaalt dat een stad of gemeente niet de nodige autonomie heeft om een retributie in te voeren op verblijfsdocumenten voor vreemdelingen.

"Ik erken dat we hiermee geen rekening hebben gehouden", laat ze weten in een persbericht. "Toen de wet werd gestemd, werd Antwerpen nog niet geconfronteerd met 11.000 aanvragen per jaar." Er is volgens Homans de juridische werkelijkheid, en de feitelijke werkelijkheid. "Dat laatste is hiermee niet veranderd."

Homans weigert de kosten die de nieuwkomers met zich meebrengen door te rekenen aan alle Antwerpenaars. "Ik kan dus niet anders dan een stap achteruit zetten in de dienstverlening voor nieuwkomers in Antwerpen. Ik betreur dit ten zeerste, maar op dit moment heb ik geen andere mogelijkheid."