Vlaamse regering is het eens over de begroting

De Vlaamse regering heeft dan toch een akkoord bereikt over de begrotingscontrole, maar dat is niet van een leien dakje gelopen. Er is opnieuw een begroting in evenwicht.

Op een persconferentie vanavond kon Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) opnieuw een begroting in evenwicht aankondigen. De voorbije jaren was dat ook het geval.

Er wordt 46,4 miljoen euro extra geïnvesteerd in nieuwe scholen om het tekort aan plaatsen op te vangen. De helft daarvan gaat naar nieuwe capaciteit, de rest naar het wegwerken van de wachtlijsten. 

Anderzijds zullen 65-plussers nog altijd gratis kunnen opstappen op de bussen van De Lijn. De N-VA had aangedrongen om daar paal en perk aan te stellen, maar stuitte op verzet van de SP.A. Voor de andere passagiers blijft de stijging van de prijzen beperkt tot die van de index, zoals bepaald in het regeerakkoord.

Ook steekt de Vlaamse overheid 100 miljoen euro extra in het wegwerken van gevaarlijke kruispunten en het onderhoud van de wegen na de harde winter.

Voorts gaat er 12 miljoen euro naar het uitbreiden van de cursus Nederlands als Tweede Taal  vanaf 1 januari 2014. Ook het Plattelandsfonds wordt in 2013 volledig operationeel met een jaarbudget van 6 miljoen euro.

Vijf miljoen extra gaat naar de aanpak van jeugdwerkloosheid. Tenslotte trekt de Vlaamse regering ook 124 miljoen euro uit voor het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat. Zowat 100 miljoen daarvan gaat naar een kapitaalverhoging van de Limburgse Reconversiemaatschappij. 

Als enige regering van dit land zal Vlaanderen dus een begroting in evenwicht hebben, maar volgens analisten zijn er "heel wat wonden" geslagen door het geruzie tussen de coalitiepartners de voorbije dagen.

Efficiëntie

Volgens minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) breidt de regering ook haar efficiëntie-oefening uit. Naast de voorziene inkrimping van het overheidspersoneel met 6 procent, die volgens Bourgeois zal gehaald worden midden 2014, wil de regering een aantal departementen en agentschappen beter laten samenwerken of met mekaar laten integreren.

Bedoeling is ook om het aantal adviesraden in te krimpen.