Wilde spoorstakingen verleden tijd?

Het wordt moeilijker om wilde stakingen te beginnen bij de NMBS. De directie en de vakbonden hebben daarover een sociaal akkoord bereikt. Dat meldt zakenkrant L'Echo.

In het akkoord staat onder meer een soort alarmprocedure zodra de vakbonden vinden dat er een probleem is. Wanneer die alarmprocedure in werking is getreden, heeft de directie drie dagen om te reageren. Als die niets doet, kunnen de vakbonden een stakingsaanzegging indienen. Volgens het nieuwe akkoord wordt die aanzegging verminderd van tien naar acht dagen.

Verder moet ook een bemiddelingsbureau worden ingeschakeld zodra de stakingsaanzegging is ingediend. Op die manier moeten alle kansen gegeven worden aan een wederzijdse dialoog. "We hopen dat er door dit akkoord minder acties zullen zijn en dat de problemen binnen de NMBS-groep meer gecontroleerd zullen worden opgelost", reageert Jean-Pierre Goossens van de ACOD.

"Op dit ogenblik zitten Infrabel en de NMBS bij problemen ook naar elkaar te kijken en te wachten tot de andere iets onderneemt, maar uiteindelijk gebeurt er niets. Ook dat zou nu beter gestuurd moeten worden omdat in de nieuwe procedure alle overlegorganen actief worden ingezet."

In 2012 waren er tien wilde stakingen bij de NMBS-groep.