"Homo's moeten celibatair door het leven gaan"

Aartsbisschop André Léonard vindt dat homoseksuelen beter voor het celibaat en seksuele onthouding opteren. Dat zegt hij in een interview in Le Soir. Daarin spreekt hij zich eveneens uit tegen het homohuwelijk en het toelaten van vrouwen tot het priesterschap. Wel Jong Niet Hetero reageert verbolgen.

In een uitgebreid interview in Le Soir heeft aartsbisschop André Léonard zijn persoonlijke mening over homoseksualiteit nader toegelicht. Hij omschrijft de geaardheid als problematisch. "De logica van seksualiteit dicteert een polarisering, een scheiding tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid. Als de seksuele geaardheid zich op een persoon van hetzelfde geslacht richt, vormt dit zowel filosofisch als antropologisch een probleem."

Hij heeft geen bezwaar tegen samenlevingsvormen tussen personen van hetzelfde geslacht maar verzet zich wel tegen het homohuwelijk. "Als twee vrouwen of twee mannen willen samenwonen, dan is dat hun zaak. Maar als ze een juridische zekerheid verlangen, dan zijn er andere formules dan het huwelijk." Dat laatste moet een verbintenis tussen een vrouw en een man blijven.

In eerste instantie kunnen homoseksuelen volgens hem beter helemaal geen (seksuele) relatie aangaan. "Als ik me tot christenen richt, dan raad ik hen aan de situatie op te nemen onder de vorm van het celibaat en onthouding. Ook niet-christenen kunnen voor deze houding opteren."

"Andere geloofsovertuigingen op de markt"

Ook over het toelaten van vrouwen tot het priesterschap is Léonard formeel. "Jezus koos 12 mannen als zijn apostelen. De hele Bijbel beschrijft de relatie tussen God en zijn volk als een relatie tussen een man en een vrouw, een echtgenoot en zijn echtgenote. Een man kan die rol van echtgenoot beter vertolken dan een vrouw."

Hij wijst erop dat andere religies het priesterambt wel voor vrouwen openstellen. "Laat de katholieke kerk daarom in haar eigen keuzes. Wie echt ontevreden is, vindt op de markt vast andere geloofsovertuigingen die andere keuzes hebben gemaakt en daardoor met ernstige problemen worstelen."

"Alsof homoseksualiteit enkel met seks te maken heeft"

Wel Jong Niet Hetero is niet te spreken over de uitlatingen van de aartsbisschop. "Alsof homoseksualiteit alleen met seks te maken heeft", reageert woordvoerder Michiel Vanackere. "Hiermee bevestigt Léonard het vooroordeel dat holebi's er een promiscue seksleven op nahouden. Zo plaatst hij ons weer in een slecht daglicht." 

Eerder bestempelde Léonard homo's als "abnormaal" en noemde hij aids "een vorm van immanente rechtvaardigheid".

Meest gelezen