"Van echt en structureel besparen is geen sprake"

Volgens N-VA is van "echt en structureel besparen" geen sprake in het akkoord over de begrotingscontrole. "Het loslaten van de budgettaire teugels in een land met een schuldenberg die even hoog is als de omvang van de totale economie, is onverantwoord bestuur", zegt de oppositiepartij in een persbericht.

Volgens de partij van voorzitter Bart De Wever (foto) beperkt de regering zich tot "een hele resem kleine maatregelen, waarbij opnieuw belastingverhogingen de boventoon nemen en ingrijpende structurele besparingen uitblijven".

Vooral voor wie onderneemt, werden volgens de Vlaams-nationalisten "al sluimerend" een aantal belastingen verhoogd. "Dat op een moment van grote economische moeilijkheden het bedrijfsleven pertinent met nieuwe lasten wordt opgezadeld, is compleet onbegrijpelijk."

Volgens het programma dat de regering met Europa had afgesproken, moest ons land dit jaar het begrotingstekort terugschroeven tot 2,15 procent van het bbp. De Europese Commissie stond echter toe om van het traject af te wijken. Volgens minister van Financiën Koen Geens (CD&V) komt de regering uit op een tekort van 2,37 procent. N-VA wijst erop dat "zelfs de 2,4 procent enkel kon worden bereikt met een aantal flinke eenmalige meevallers zoals een superdividend van de Nationale Bank".

"Alle knipperlichten staan al een hele tijd op rood, maar de regering Di Rupo ziet geen enkele aanleiding om het roer om te gooien en te kiezen voor een belastingstop", vindt de N-VA. "Een ingrijpende en structurele verlaging van de uitgaven is een veel gezondere strategie dan een uitverkoop van staatsactiva om de schuldgraad eventjes onder de 100 procent te houden."

Vlaams Belang: "Mandje vol met kunstgrepen"

Oppositiepartij Vlaams Belang is niet onder de indruk van het akkoord over de begrotingscontrole. "Het knip- en plakwerk, de zeer vage besparingsmaatregelen en het gebrek aan structurele ingrepen tonen aan dat de regering zijn vel weer gered heeft voor enkele maanden", luidt het. "Een mandje vol kunstgrepen zonder hervormingen en zonder langlopende maatregelen aan de uitgavenzijde."

Vlaams Belang stelt dat van echte structurele besparingen aan de uitgavenzijde helemaal geen sprake is. "Het enige wat structureel is, is de zoektocht naar verhoogde inkomsten en bijkomende eenmalige maatregelen", zegt de partij. "Ook aan de gigantische budgettaire uitdagingen zoals de kostprijs van de vergrijzing, de betaalbaarheid van de sociale zekerheid en de structurele afbouw van de staatsschuld wordt zelfs niet de minste aanzet gegeven. Ook pensioen- en arbeidsmarkthervormingen blijven uit."

Groen: "Kleine maatregelen waarmee partijen elkaar geen pijn doen"

Groen betreurt dat het federale begrotingsakkoord amper nieuwe jobs zal opleveren, waardoor de economische malaise ook niet zal worden opgelost. "De begroting is een amalgaam aan kleine maatregelen geworden waarmee de partijen elkaar geen pijn doen", hekelt fractieleider Stefaan Van Hecke.

De Vlaamse groenen klagen aan dat de loonlasten niet worden verlaagd, hoewel dat net "de kickstart is die onze economie nodig heeft". "Enkel door een verlaging van belastingen op arbeid te verschuiven naar de supervermogens en vervuiling, kunnen we tienduizenden jobs creëren", waarschuwt Van Hecke.

Groen toont zich ook bezorgd over "de nieuwe aanval op de NMBS". Al voor de derde keer in nauwelijks een jaar legt de regering volgens de groenen blinde besparingen op aan de Belgische spoorwegen, wat de dienstverlening aan de treinreiziger "verder hypothekeert". "Als de regering zo verder doet, zullen de files alleen nog maar langer worden en zal de gezondheid van mensen en kinderen die naast drukke wegen wonen, nog meer bedreigd worden".

Tot slot hekelt de partij nog dat de notionele intrestaftrek nog steeds niet gekoppeld is aan de tewerkstelling, dat de hervorming van de financiële sector uitblijft en dat onvoldoende wordt ingezet om in de toekomstgerichte economie en kmo's te investeren.