Waar vond de regering de centen?

Na wekenlang onderhandelen is er een akkoord bereikt over de begroting van dit jaar. Een moeilijke zoektocht naar het geld, maar waar heeft de regering dat uiteindelijk gevonden? En krijgen sommigen toch nog een extraatje? We zetten de grote lijnen van het akkoord voor u op een rij.
 • Tijdens het conclaaf kwam de regeringstop overeen 0,8 procent te besparen op de loonmassa van de ambtenaren, wat bijna zou neerkomen op een wervingsstop, met uitzondering van de veiligheidsdepartementen. Ook op de werkingsmiddelen van de ambtenaren wordt 1 procent bespaard. Daar moet elke overheidsdienst bekijken hoe ze die ingreep zal doorvoeren.
 • Andere besparingsposten zijn Defensie, Ontwikkelingssamenwerking en de NMBS.
 • In de gezondheidszorg werd nog eens 166 miljoen euro gevonden, waardoor de reële groei dit jaar lager dan 1 procent - volgens sommigen lager dan 0,2 procent - uitvalt. PS-vicepremier en minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx onderstreepte dat de maatregelen niet voelbaar zijn voor de patiënt en ook de koopkracht van de mensen niet aantasten. Ook haar CDH-collega Joëlle Milquet (foto) zei dat er "geen pijnlijke maatregelen" in het pakket zitten.
 • De regering kan ook rekenen op een meevaller vanuit de Nationale Bank. Normaliter zouden de inkomsten uit de NBB 700 miljoen euro bedragen, maar dat bedrag zou nu nog 321 miljoen euro hoger liggen.
 • Er is ook sprake van een verhoging van de accijnzen op tabak, een evergreen die bij elk begrotingsoverleg terugkomt.
 • De regering pakt ook de voordelige fiscale regimes van erfpacht en opstal aan, die soms worden gebruikt om minder registratierechten te betalen. De registratierechten op erfpacht gaan daarvoor omhoog van 0,2 naar 2 procent.
 • Ook komt er een verhoging van de roerende voorheffing die moet worden betaald op liquidatieboni. De heffing gaat eind 2014 van 10 naar 25 procent.
 • Het dubbel gebruik van de notionele intrestaftrek zou worden aangepakt.
   
 • Om de economie wat meer zuurstof te geven, verlaagt de regering de roerende voorheffing van 25 naar 15 procent voor wie lange tijd investeert in kmo's. Concreet betekent dit dat wie start met een kmo of in een kmo investeert, de eerste twee jaar 25 procent roerende voorheffing moet betalen op het dividend. Het derde jaar daalt dat percentage tot 20 procent en vanaf het vierde jaar tot 15 procent.
 • Een andere maatregel slaat op de aanpak van jongerenwerkloosheid, meer concreet voor laaggeschoolde jongeren. Het gaat om een uitbreiding van het Activa-plan in combinatie met een doelgroepverlaging voor laaggeschoolden. Jongeren zullen voortaan tot 27 jaar en dit gedurende drie jaar gebruik kunnen maken van de regeling. Tijdens die drie jaar behouden ze een deel van hun werkloosheidsuitkering en is er een bijdragevermindering van 500 euro per maand.
 • Justitie zou overigens ook 7,5 miljoen euro extra krijgen voor de tweedelijnsbijstand, terwijl 0,5 miljoen euro wordt voorzien om de meerkost van de langere winteropvang te financieren.