Werkgevers reageren verdeeld op begrotingscontrole

De werkgevers reageren verdeeld op de begrotingscontrole. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) spreekt van een goede basis, maar de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka betreurt dat de begroting een groter tekort heeft dan eerst afgesproken.

Voka heeft de indruk dat de federale regering "niet ver genoeg is durven gaan in het besparen, bijvoorbeeld inzake tijdkrediet en loopbaanonderbreking". Voorzitter Jo Libeer heeft ook kritiek op enkele nieuwe heffingen. "De ingrepen aan de notionele interest creëren onzekerheid", zegt Libeer op Radio 1. "De belasting op de liquidatiebonus, het bedrag dat een ondernemer krijgt als hij zijn bedrijf verkoopt, stijgt nu tot 25 procent. Dat is wel problematisch, omdat voor veel ondernemers de verkoop van het bedrijf eigenlijk hun pensioen is."

VBO: "Goede basis"

Het VBO noemt het begrotingsakkoord dan weer een goede basis. "De begrotingscontrole is gunstig verlopen: de bedrijven zijn dit keer niet beschouwd als koeien die men eindeloos kan melken", zo stelt gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans vast.

Timmermans onderstreept echter dat het werk nog niet af is. Zo roept hij de regering op om snel een voorstel te presenteren in het dossier over het statuut van arbeiders en bedienden. "De onzekerheid op dit vlak is als een zwaard van Damocles dat de economische relance en de werkgelegenheid in ons land bedreigt."

Daarnaast vraagt het VBO ook dat de verschillende overheden in ons land met hoogdringendheid werk te maken van een pact om de efficiëntie van de openbare sector te verbeteren. Dat zou moeten vermijden dat de fiscale druk de komende jaren opnieuw een vlucht neemt.