Britten onder te verdelen in zeven sociale klassen

De Britten vallen onder te verdelen in zeven sociale klassen, niet langer in drie zoals vroeger. Dat zegt de Britse zender BBC na een grootschalig onderzoek.
"Keeping up appearances" speelt met de klassetegenstellingen, maar de vroegere opdeling is achterhaald, zegt BBC.

Aan "The Great British Class Survey" namen meer dan 161.000 Britten deel, volgens BBC de grootste studie naar sociale klasse ooit.

Traditioneel was er in Groot-Brittannië sprake van drie sociale klassen: de werkende klasse, de middenklasse en de hoge klasse. Maar dat is achterhaald, zegt BBC. "Klasse wordt zo gedefinieerd op basis van rijkdom en opleiding. Maar dit onderzoek suggereert dat dat te simplistisch is. Klasse heeft drie dimensies: economisch, sociaal en cultureel."

De deelnemers aan de enquête werden daarom niet alleen ondervraagd naar hun inkomen, hun spaarrekening en de waarde van hun huis en naar hun hobby's. Ook sociaal kapitaal -het aantal mensen dat je kent en hun status- en cultureel kapitaal -het aantal keren dat je aan een culturele activiteit deelneemt en welke soort activiteiten dat zijn- werden bevraagd.

Test uzelf

Tot welke groep zou u behoren als u in Groot-Brittannië woonde? Test het via deze link.

In België bestaat online niet meteen zo'n test over sociale klasse. Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, verbonden aan de Antwerpse universiteit, heeft wel een test waarmee u kan meten waar u zich bevindt ten aanzien van de Belgische bevolking, op basis van uw inkomen. Via deze link kan u nagaan of u ver of dicht van de armoedegrens zit en hoeveel procent van de bevolking het met meer of minder moet rooien dan u.

De zeven nieuwe klassen

  • Elite: De meest gepriviligieerde groep, vooral onderscheiden op basis van hun rijkdom, maar deze groep zit ook qua sociaal en cultureel kapitaal in de hoogste regionen
  • Gevestigde middenklasse: Halen op de drie domeinen de tweede plek, maar wordt ook als meest sociale, gezellige groep omschreven.
  • Technische middenklasse: een kleine, nieuwe groep. Het gaat om mensen die welvarend zijn, maar erg laag scoren op sociaal en cultureel kapitaal, tot zelfs sociale isolatie en culturele apathie toe.
  • Nieuwe welvarende werkers: een jonge groep van mensen die sociaal en cultureel erg actief zijn, maar een middelmatig inkomen hebben
  • Traditionele werkende klasse: Deze mensen scoren niet hoog op de drie domeinen, maar zijn niet armoedig of achtergesteld. Wel hebben ze meestal een huis dat veel waard is. Het is de oudste groep, met een gemiddelde leeftijd van 66 jaar.
  • Opkomende bediendeklasse: Een nieuwe, jonge, stedelijke groep, die relatief arm is, maar sociaal en cultureel wel erg actief.
  • Precariaat, of precair proletariaat: de armsten, die ook erg laag scoren op sociale en culturele activiteiten.

Meest gelezen