"Breng bijdrage voor laaggeschoolden van 33 naar 5%"

Vicepremier Johan Vande Lanotte (SP.A) stelt voor om de sociale zekerheidsbijdrage voor laaggeschoolde werknemers te verlagen van 33 naar 5 procent. Zo moet de overheid meer laaggeschoolden aan de slag krijgen. In een nieuwe staatshervorming ziet het SP.A-kopstuk dan weer geen heil.

Vande Lanotte gaat vanaf vanavond de boer op in zijn "Ronde van Johan". Met enkele debatavonden in West-Vlaanderen wil hij het beleid van de regering verdedigen, maar ook aanduiden waar het beter moet in de toekomst.

"Het gaat niet om een start van de campagne. We krijgen vaak de opmerking dat we het beleid van de regering beter moeten uitleggen, wel, dat doe ik nu. En ik zou het ook doen als we nog twee jaar voor de verkiezingen waren", zegt Vande Lanotte in "De ochtend" op Radio 1.

"Ik wil geen goednieuwsshow houden. Maar als we naar Europa en naar de wereld kijken, moeten we ook zeggen dat we het op veel vlakken goed doen, ook al hebben we de neiging om onze prestaties negatief te beoordelen."

Vande Lanotte ziet wel twee pijnpunten. "Er is de kinderarmoede: 15 procent van de kinderen wordt in armoede geboren. Daar moeten we werk van maken. En ten tweede is er de hoge werkloosheid bij laaggeschoolden." Daarom stelt Vande Lanotte voor om de sociale zekerheidsbijdrage voor laaggeschoolden te verlagen van 33 procent (zoals die nu voor iedereen geldt) naar 5 procent. "Een dure maatregel, maar het moet kunnen. Zeker als we van plan zijn om de lasten op arbeid te verschuiven naar belastingen op andere zaken."

"Bij de begrotingscontrole hebben we beslist dat wie werkloos is, laaggeschoold en jonger dan 27 jaar aan bedrijven nu 1.000 euro per maand minder kost. Wel, het resultaat is dat al 2 bedrijven beslist hebben om 20 jongeren aan te nemen", zegt Vande Lanotte. "Het is dus een gedurfd voorstel, maar het kan werken."

"Patiënt niet opnieuw opereren"

Vande Lanotte heeft zich begin dit jaar voorgenomen om niet meer over de N-VA te praten en daar houdt hij zich in dit gesprek ook min of meer aan. Toch vallen er tussen de regels enkele sneren te noteren.

"Vlaanderen staat precies een beetje gelijk aan sociale verworvenheden afbouwen. Maar Vlaanderen is óók van ons. Er is ook een vooruitstrevend Vlaanderen en dat gaat hand in hand met het behoud van de welvaart."

Een nieuwe ronde in de staatshervorming mag volgens Vande Lanotte niet aan de orde zijn. "De huidige, zesde staatshervorming is immens. Kinderbijslag komt naar de regio's en het wordt een erg grote operatie om dat te integreren bij het beleid rond onderwijs, studietoelagen enzovoort."

"We moeten de moed hebben om de zesde staatshervorming tijd te geven. Het is als een dokter die na een operatie tegen de patiënt zegt: we geven je niet de tijd om te genezen, we gaan je meteen weer opereren."