Nieuwe belastingformulier is weer ingewikkelder geworden

Het nieuwe aangifteformulier voor de belastingen is opnieuw ingewikkelder dan het vorige. Het is vandaag in Het Staatsblad verschenen. Vooral mensen met hoge intresten zullen meer werk hebben. Maar er zijn ook enkele belangrijke gevolgen.

Op het formulier moeten we onze inkomsten en uitgaven van 2012 aangeven. Er staan 61 nieuwe codes op, maar er zijn er ook 47 verdwenen. Onder meer omdat heel wat belastingvoordelen zijn afgeschaft. Ook bepaalde aftrekken verdwijnen, in de plaats daarvan komen belastingverminderingen.

Volgens Herman De Cnijf van de Fiscale Hogeschool in Brussel heeft dit enkele gevolgen. "Uitgaven voor kinderopvang bijvoorbeeld werden tot vorig jaar afgetrokken van het belastbare inkomen, en de belasting werd berekend op het lagere inkomen. Voor 2012 zullen die uitgaven niet meer aftrekbaar zijn, maar krijgt men een belastingvermindering", zegt hij in het radionieuws. "Gevolg is dat minder mensen recht zullen hebben op enkele tegemoetkomingen, zoals studiebeurzen. Want die worden berekend aan de hand van het belastbare inkomen, en dat zal nu hoger liggen."

Maar vooral mensen met hoge intresten zullen meer werk hebben. "We zitten dit jaar met de heisa rond het roerend inkomen", zegt De Cnijf. "De mensen die in 2012 dividenden en intresten ontvangen hebben voor meer dan 20.020 euro, moeten een opsplitsing maken van hun inkomsten. Die opsplitsing hangt van af van het feit of er al roerende voorheffing is afgehouden op het inkomen of niet, en of de bijkomende heffing al dan niet is doorgestort. Die opsplitsing beslaat toch bijna een hele bladzijde van het aangifteformulier."