"Er bestaan geen simplistische antwoorden"

De Mechelse burgemeester Bart Somers (Open VLD) wil best overleggen met zijn collega's Bart De Wever (N-VA, Antwerpen) en Hans Bonte (SP.A, Vilvoorde) over het probleem van radicale jongeren die naar Syrië vertrekken. Hij wil vooral voorkomen, en in tweede instantie de maatschappij beschermen als ontwrichte en geradicaliseerde jongeren terugkeren uit Syrië.

"We moeten naar de kern van de zaak gaan", zegt Somers in "Terzake" op Canvas. "Je kan de staat niet verantwoordelijk stellen voor een individuele beslissing van een zoon die meerderjarig is."

Somers hoopt dat overleg met zijn collega's uit Antwerpen en Vilvoorde iets oplevert. "Hoe voorkomen? Dat is een prioriteit voor mij als burgemeester. In de tweede plaats moeten wij de maatschappij beschermen als die jongeren terugkeren en hen proberen een normaal leven te geven."

"Onze veiligheidsdiensten doen goed werk", vindt hij. De namen van de "risico-gevallen" heeft hij intussen gekregen van Binnenlandse Zaken, bevestigt hij. "Maar hoe ga je daar mee om? Je hebt nood aan expertise." Volgens Somers zijn de lokale besturen het best geplaatst om op te treden, maar er is wel nood aan extra ondersteuning, niet alleen met centen maar ook met knowhow.

De Mechelse burgemeester maakt zich geen illusies: "Er zijn geen simplistische antwoorden." Hij ziet er wel wat in om een netwerk met andere steden te vormen om van elkaar te leren en beklemtoont de noodzaak om het cement van de samenleving sterker te maken. "Dit is absoluut een werk van lange adem", beseft hij.

De Wever organiseert beraad

Ook de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) wil concrete antwoorden vinden op de problemen rond jongens die in Syrië zijn gaan strijden.

Enkele weken geleden raakte bekend dat relatief veel Belgen in Syrië gaan meevechten aan de zijde van de rebellen tegen het regime van president Bashar al-Assad. In Vlaanderen komen de jongeren, een 80-tal, voornamelijk uit Antwerpen, Mechelen en Vilvoorde.

Op woensdag 27 maart had minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) al een ontmoeting hierover met de burgemeesters van die drie Vlaamse steden en die van Molenbeek en Schaarbeek. In totaal zaten een dertigtal mensen aan tafel. Maar de burgemeesters vonden dat dit overleg maar weinig concreets opleverde en dat de federale houding "te passief" is.

Bart De Wever, de burgemeester van Antwerpen, neemt nu zelf een initiatief voor een top over het onderwerp. Hij nodigt zijn collega's Bart Somers (Mechelen) en Hans Bonte (SP.A) uit voor een vergadering, donderdag in het Antwerpse stadhuis.

Bij die vergadering zullen volgens De Morgen ook vertegenwoordigers van OCAD (het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie), van de Staatsveiligheid en van de cel radicalisering van de stad Antwerpen aanwezig zijn. Opmerkelijk is dat ook Nederlandse vertegenwoordigers deelnemen.