"Tekortkomingen onderzoeksrechter leiden tot verjaring"

Een van de grootste oplichtingszaken uit de Belgische immobiliënsector is verjaard. Het onderzoek was in handen van "de traagste onderzoeksrechter van het land". Het parket-generaal wijst met de beschuldigende vinger naar onder meer die onderzoeksrechter.
De gedupeerden betaalden gemiddeld 25.000 euro voorschot voor een appartement aan zee dat enkel op papier bestond (archiefbeeld).

"Het onderzoek was al geruime tijd afgerond, maar de onderzoeksrechter heeft dat niet medegedeeld aan het openbaar ministerie waardoor de nodige rechterlijke stappen niet gezet zijn", zegt Louis Vandenberghe van het parket-generaal op Radio 1. “De tekortkomingen van de onderzoeksrechter hebben geleid tot de verjaring.” Vandenberghe nuanceert wel dat het om een complex dossier gaat en dat er weinig politiemensen beschikbaar waren.

Het gaat om de fraudezaak rond de Algemene Bouwcentrale (ABC). De ABC was in de jaren negentig veruit de grootste bouwpromotor van de kust. Het bedrijf ronselde klanten door luxeappartementen aan spotprijzen te beloven. Minstens driehonderd gezinnen betaalden een voorschot van gemiddeld 25.000 euro voor een appartement dat alleen op papier bestond. Toen het bedrog aan het licht kwam, waren de spilfiguren al naar het buitenland gevlucht. Het zou gaan om een bedrag van 7,5 tot 15 miljoen euro.

De zaak rond de bouwfraude is intussen verjaard. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling vandaag vastgesteld. Na 15 jaar onderzoek kan er dus niemand meer vervolgd worden in de zaak. Het onderzoek was in handen van een onderzoeksrechter uit Veurne die in de media "de traagste onderzoeksrechter van het land" genoemd wordt.

Die onderzoeksrechter kwam onlangs nog in opspraak toen bleek dat verschillende van zijn dossiers dreigden te verjaren. Volgens sommige bronnen zou hij bewust dossiers hebben vertraagd. De man werd vorig jaar al van vijf onderzoeken afgehaald, omdat die te lang aansleepten. Bij het Gentse parket-generaal loopt momenteel een strafonderzoek tegen hem. De onderzoeksrechter ontkent alle aantijgingen en wordt gesteund door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Veurne.

Op burgerrechtelijk vlak is de fraudezaak overigens nog niet verjaard verklaard, benadrukt de advocaat van de burgerlijke partijen. Daardoor is het niet uitgesloten dat slachtoffers die zich burgerlijke partij hebben gesteld, nog een schadevergoeding uit de brand kunnen slepen. Of en wanneer het burgerrechtelijke luik van de zaak effectief wordt behandeld, is echter nog niet duidelijk.