"Vrezen dat er echt zal moeten gesneden worden"

De komende jaren zullen de 13 Vlaamse centrumsteden drastische maatregelen moeten nemen en moeten besparen op hun dienstverlening om hun begroting in evenwicht te kunnen houden. Dat is de noodkreet die de schepenen van Financiën van de steden geuit hebben tijdens een gezamenlijke persconferentie.

Volgens de centrumsteden komen er almaar grotere uitgaven ten laste van de lokale besturen zoals de pensioenen, de rioleringen en de waterzuivering, de politie en de brandweer.

"We vrezen dat er echt zal moeten gesneden worden", zegt Hilde Veulemans, voorzitter van de werkgroep Financiën van de centrumsteden (foto in tekst). "Het zal echt wel pijn doen. Tot nu toe kunnen de meeste steden het doen met een minimale belastingverhoging of zonder verhoging, maar er zullen drastische inspanningen nodig zijn. Wat we niet moeten doen of niet echt nodig vinden, gaan we moeten uitstellen en dat heeft zware gevolgen."

Als de Vlaamse en de federale regering hier hun verantwoordelijkheid niet nemen, dan zullen de centrumsteden de komende jaren fors moeten besparen op hun dienstverlening. De hogere overheden moeten volgens de centrumsteden dan ook "de verantwoordelijkheid mee helpen dragen en maken dat de centrumsteden het niet altijd op hun inwoners moeten verhalen".

De 13 Vlaamse centrumsteden zijn Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.