Ook De Gelder zelf gaat niet in cassatie

Kim De Gelder gaat niet in cassatieberoep tegen zijn veroordeling. Hij had tot middernacht de tijd om dat te doen, maar hij heeft het dus niet gedaan.

Gisteren had zijn advocaat Jaak Haentjens ook al laten weten om niet in cassatieberoep te gaan tegen de veroordeling.

Even was er twijfel gerezen. Haentjens zei dat hij eraan twijfelde of zijn cliënt wel een eerlijk proces had gekregen, omdat zijn geestestoestand niet correct beoordeeld zou zijn bij gebrek aan een psychiatrisch observatiecentrum. Haentjens overwoog in cassatie te gaan, met het oog op een latere procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zaterdag hadden de ouders van De Gelder echter gemeld dat ze besloten hadden niet in cassatie te gaan.

Nicolas Maeterlinck

Nu ook De Gelder zelf in de gevangenis heeft besloten om niet in cassatieberoep te gaan, is de veroordeling tot levenslange opsluiting definitief. De Gelder kan ten vroegste over 11 jaar een aanvraag indienen om vervroegd vrij te komen.