Dioxine in veevoeder van Belgische fabrikant

In veevoeder van een Belgische fabrikant is dioxine aangetroffen. De fabrikant had de besmetting zelf ontdekt bij een controle van zijn eigen product en heeft toen meteen het Federaal Voedselagentschap (FAVV) ingelicht. Volgens het FAVV is er geen risico dat het veevoeder in België verspreid is geraakt. De besmetting komt allicht uit China.
archieffoto

In het mengsel is 40 keer de toegelaten waarde dioxine aangetroffen. Volgens het FAVV is de kans klein dat het besmette veevoeder in de voedselketen is terechtgekomen. "Gelukkig heeft de fabrikant zeer goed en snel gehandeld", zegt Lieve Busschots van het FAVV. "Hij verwittigde ons direct en we konden snel het Europese waarschuwingssysteem in gang zetten. Alle loten die zich nog in België bevinden, zijn geblokkeerd, bij het bedrijf zelf en bij één operator."

Een deel van de lading was wel al verdeeld over Europa, daarom heeft het Federaal Voedselagentschap de andere nationale voedselagentschappen gewaarschuwd voor de besmette lading. Dat gebeurde maandag al. Die hebben op hun beurt de betrokken landbouwbedrijven verwittigd en de ladingen laten blokkeren.

De oorzaak van de besmetting ligt niet in België, maar ligt allicht in China. Van daaruit werd in december 2012 een lading Tocopherol (vitamine E) naar ons land gestuurd om in het veevoeder te verwerken. Die vitamines bleken besmet. "We doen nu verdere controles, maar er is geen reden om ons zorgen te maken", zegt Busschots.