Studietoelagen toch geven - Caroline Copers

Bijna drieduizend gezinnen dienden hun aanvraag voor een studietoelage te laat in. De Vlaamse regering houdt echter het been stijf. En zo wordt er alweer bespaard op de kap van de zwaksten.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Hoezo te laat?

Tot 2004-2005 moesten de aanvragen van de studietoelage ingediend worden vóór 31 oktober van het schooljaar.

Vanaf dan werd dat 30 juni met als doel meer mensen te bereiken. De maatregel hield ook rekening met het doel van de automatische toekenning die in het verschiet lag: zo weinig mogelijk mensen die recht hebben, uit de boot laten vallen.

De volledig automatische toekenning werd toen vooropgesteld voor het schooljaar 2013-2014. Om vooral technische redenen werd de indieningsdatum – na 5 jaar zo gewerkt te hebben – in 2011-2012 alsnog een maand vervroegd, van 30 juni naar 1 juni. We hoopten toen op niet te veel problemen én op enige soepelheid naar wie toch te laat zou zijn, wat gezien de vroegere werkwijze niet onlogisch zou zijn.

Protest

Die soepelheid is er dus niet, met nefaste gevolgen voor enkele duizenden gezinnen. De Vlaamse regering weigert dit recht te zetten. Enkele oppositiepartijen, de Vlaamse ombudsman en armoede-organisaties dringen hier op aan. Ik sluit me hier graag bij aan.

Het kan niet zijn dat deze mensen, in tijden van crisis, nogmaals de dupe zijn van een crisis waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn. Zij moeten juist beter beschermd en geholpen worden. De Vlaamse regering wou de armoede aanpakken, mede met de studietoelagen. Wel, dat ze dat dan doet ook!

Automatisering komt er!

Al bijna 15 jaar vragen we dat de studietoelagen automatisch toegekend worden. Enkele jaren geleden nam de Vlaamse regering eindelijk het engagement op om dit te realiseren. Sinds enkele jaren wordt dit door de betrokken administraties technisch en organisatorisch op poten gezet.

De automatische toekenning van studietoelagen stond geprogrammeerd voor volgend schooljaar (2013-2014), maar werd dan toch met een jaar uitgesteld om … te besparen. Studietoelagen automatisch toekennen zal de kost voor de regering immers vergroten.

De regering maakt zich nu sterk dat ze dit voor het schooljaar 2014-2015 kan waarmaken. Het valt te hopen! Maar kan er dan in tussentijd toch met enige omzichtigheid worden omgesprongen met de aanvragen die te laat werden ingediend?

Want nu zijn opnieuw de zwaksten die het eerste slachtoffer worden van de besparingsdrift. Als de regering haar beloftes was nagekomen, dan was dit allemaal niet nodig geweest. Ik steun dan ook de petitie van het Netwerk Tegen Armoede.

En maak nu eindelijk – en liever vandaag dan morgen – écht werk van die automatische toekenning van rechten!


(De auteur is algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.)
 

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen