"Campagne dient niet om suiker te promoten"

De informatiecampagne van de diëtistenvereniging rond suiker had niet als doel om suiker te promoten, maar wel om aan te tonen dat suiker deel kan uitmaken van een evenwichtige voeding. Zo reageert Coca-Cola op de heisa die ontstaan was omtrent de campagne pro-suiker van de diëtistenvereniging.
AP2011

De Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten (VBVD) lanceerde onlangs een campagne pro-suiker. Coca-Cola betaalt de mediaruimte voor de informatiecampagne.

"Het gaat om een bredere campagne die tot doel heeft wetenschappelijk gefundeerde informatie te verstrekken over thema's waarover onduidelijkheid bestaat. Zo zijn andere topics die de voorbije vier jaar reeds aan bod kwamen: calorievrije zoetstoffen, light dranken, hydratatie, zetmeelrijke voedingsmiddelen, enz.", schrijft Coca-Cola.

"Doel van de desbetreffende advertentie is niet om suiker te promoten. Het gaat erom aan te tonen dat suiker, met mate geconsumeerd, deel kan uitmaken van een evenwichtige voeding en dus niet hoeft verbannen te worden, zoals sommige goeroes beweren."