"Faillissement Alfacam geen direct gevolg voor belastingbetaler"

"Een eventueel faillissement van Alfacam zou geen onmiddellijk gevolg hebben voor de belastingbetaler." Dat zegt Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) in een reactie op het bericht dat de onderhandelingen met de mogelijke overnemer zijn afgesprongen.

De Vlaamse regering staat via de vennootschap Gigarant borg voor een lening van 16,4 miljoen euro die Alfacam aanging. Als het bedrijf uit Lint failliet zou gaan, speelt Gigarant dat bedrag kwijt.

"De Gigarant-regeling zit echter in een afzonderlijke vennootschap met voldoende kapitaal om die tegenslag op te vangen", laat Peeters weten. "Gigarant heeft bovendien reeds voorzieningen aangelegd voor een mogelijk negatieve afloop van het dossier."

Het potentiële verlies zou alleszins minder dan 16,4 miljoen euro bedragen, omdat er nog een deel kan worden gerecupereerd uit een mogelijk faillissement. Peeters laat ten slotte weten dat Alfacam wel steeds stipt de waarborgvergoeding heeft gestort, de premie die bedrijven moeten betalen als ze van de waarborgregeling willen genieten.

Gigarant werd in 2009 opgericht om waarborgen te geven aan bedrijven die die niet meer kregen van de banken. De vennootschap kreeg een kapitaal van 300 miljoen euro van de Vlaamse regering mee en haalt inkomsten uit de vergoeding die de bedrijven betalen voor de geboden waarborgen.