"Fiscus viseert ten onrechte vrije beroepen"

De centrale belastingdiensten sturen gespecialiseerde controleurs op pad om de boeken te controleren van holdings, managementvenootschappen en vennootschappen voor vrije beroepen. De federatie van vrije beroepen voelt zich geviseerd en vindt de gerichte controles "een verkeerd signaal".

In een instructie van Financiën staat dat de controleurs vooral moeten onderzoeken of de vennootschappen geen overdreven of fictieve kosten aftrekken. De fiscus wil het misbruik bij sommige vennootschappen tegengaan die privékosten van de oprichter of de bedrijfsleider in de boekhouding van de vennootschap verwerken, zoals de kosten van personenwagens die de bedrijfsleider alleen voor privédoeleinden gebruikt of andere privéuitgaven zoals kleding, luxeproducten en etentjes.

De controles zijn gericht tegen boekhouders, architecten, vastgoedmakelaars, advocaten, apothekers, (tand)artsen, vertalers/tolken maar ook tegen reclamebureaus, IT-consultants, marktonderzoeksbureaus en ziekenvervoerders. Nog voor het einde van het jaar zouden de belastingcontroleurs de boeken van duizenden vennootschappen nakijken.

Vrije beroepen voelen zich "geviseerd"

De Federatie voor Vrije en Intellectuele beroepen is verbolgen over de instructie bij Financiën en voelt zich "geviseerd". De gerichte controles zijn volgens de federatie een verkeerd signaal, omdat vennootschappen voor veel vrije beroepen "bijna noodzakelijk worden".

Meer en meer mensen die een vrij beroep uitoefenen, stappen immers in een vennootschap met collega's omdat dit dikwijls de beste manier is om die samenwerking economisch en juridisch te beheren, stelt de federatie. Een vennootschap wordt soms ook opgericht om de persoonlijke beroepsaansprakelijkheid te beperken. Voorlopig kan dat enkel voor architecten en economische beroepen, maar er liggen wetgevende initiatieven op tafel om dat voor alle vrije beroepen mogelijk te maken.

De federatie vindt wel dat frauduleuze praktijken eruit moeten en dat controles kunnen, "zolang deze op een correcte en objectieve manier gebeuren en vrije beroepen al niet op voorhand als "sjoemelaars" bestempeld worden". De federatie benadrukt ook dat "foefelen met de omzet voor vrije beroepen sowieso moeilijk is, omdat sommige inkomsten strikt gecontroleerd worden". "Denk maar aan de medische beroepen die RIZIV-attesten moeten afleveren. Gerichte controles lijken dan ook overbodig", zegt de federatie in een mededeling.