"Naar automatische uitwisseling bankgegevens"

Ons land is bereid om mee te doen aan een Europees proefproject voor de automatische uitwisseling van bankgegevens tussen verschillende landen. Dat laten minister van Financiën Koen Geens (CD&V) en staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) weten.
Koen Geens

Morgen komen de Europese ministers van Financiën bijeen en België wil tijdens de vergadering belastingontduiking en fiscale transparantie hoog op de agenda plaatsen. In de nasleep van de "Offshore Leaks"-affaire hebben verschillende Europese landen immers al laten weten werk te willen maken van de strijd tegen de fiscale misbruiken.

Vijf grote landen, Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, werken momenteel aan een multilateraal systeem van automatische uitwisseling van bankgegevens. Het systeem is gebaseerd op de Amerikaanse wetgeving die buitenlandse banken verplicht om rekeningen van Amerikaanse burgers aan te geven bij de Amerikaanse belastingadministratie. Banken die weigeren riskeren enorme boetes.

Volgens Geens en Crombez moet het de bedoeling zijn om een gelijkaardige Europese regeling op termijn tussen alle EU-lidstaten te laten gelden. Ze zijn daarom bereid om in te gaan op de uitnodiging van de vijf landen om mee te stappen in het proefproject.