Meer privacy-klachten bij Raad voor Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek heeft vorig jaar uitspraak gedaan in 26 dossiers, het hoogste aantal in het tienjarige bestaan van de organisatie. Ook het aantal ingediende klachten lag erg hoog. Vooral de dossiers over een inbreuk op de privacy zijn aan een opmars bezig, zo blijkt uit het jaarverslag van de raad.
De Raad voor de Journalistiek tikte enkele kranten op de vingers omdat ze foto's van de slachtoffers van de ramp in Sierre hadden gepubliceerd.

In totaal werden er 62 klachtendossiers ingediend bij de Raad voor de Journalistiek, die waakt over de beroepsethiek van journalisten. Daarmee zijn er minder klachten ingediend dan in 2011 (75), maar het gaat wel nog altijd om het op een na hoogste aantal ooit.

De meeste klachten waren gericht tegen de geschreven pers. Ruim de helft (37) had betrekking op dagbladen of dagbladjournalisten, terwijl er tien klachten waren over weekbladen of magazines. De overige klachtendossiers gingen over internetjournalistiek, televisieberichtgeving of de "media in het algemeen". Er werden geen klachten ingediend die specifiek gericht waren tegen radiojournalistiek of berichtgeving door een persagentschap.

Het merendeel van de klachten heeft nog altijd betrekking op mogelijke fouten in de berichtgeving. Maar het aantal klachten over een inbreuk op de privacy neemt geleidelijk toe, zo meldt de raad.

"Tien jaar geleden ging het in een kwart van de klachten over privacy, maar nu heeft al de helft van de klachten daar iets mee te zien", zegt Flip Voets, ombudsman en secretaris-generaal van de Raad voor de Journalistiek. Die opgang hangt onder meer samen met toenemend van belang van het internet, al is dat volgens Voets zeker niet de enige verklaring. "De mensen zijn zich er ook meer bewust van geworden", zegt hij. "Vroeger was men al blij als men met zijn foto in de krant kwam."

Uiteindelijk heeft de Raad voor de Journalistiek 26 uitspraken gedaan over klachten, waarbij er 14 keer inderdaad een inbreuk werd vastgesteld op de journalistieke beroepsethiek. Daarnaast werd in 13 gevallen een minnelijke regeling bereikt. Dat laatste was onder meer het geval bij de veelbesproken publicatie van foto's van slachtoffers van de busramp in Sierre.

Naar aanleiding van die busramp heeft de raad het voorbije jaar overigens ook een richtlijn uitgevaardigd, die duidelijkheid moet verschaffen over het gebruik van informatie of beelden van persoonlijke websites en sociaalnetwerksites.