Onduidelijk hoe groot hinder van ABVV-actiedag zal zijn

Niet alle beroepscentrales van de socialistische vakbond ABVV nemen deel aan de nationale actiedag van 25 april, die enkele weken geleden door de bediendecentrale BBTK werd aangekondigd. Dat kan tot hinder leiden in bedrijven, maar het is nog niet duidelijk welke vormen de acties precies zullen aannemen. De christelijke vakbond ACV neemt niet deel, op de Franstalige bediendevleugel CNE na.

"De verschillende beroepscentrales en gewesten zullen de komende dagen de verschillende acties organiseren", zei  ABVV-woordvoerster Martine Vandevenne eerder. 

In een vakbondspamflet is sprake van bijvoorbeeld infossessies, pamflettenacties of werkonderbrekingen. De socialistische bediendebond BBTK, die de actiedag eind maart aankondigde, sprak toen ook van mogelijke stakingen.

Centraal thema is de gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden. Zo wil het ABVV dat arbeiders even lange opzegtermijnen krijgen als bedienden.In het pamflet komt het ABVV ook op voor de koopkracht, een economische relance en een rechtvaardigde fiscaliteit en tegen wat de bond "blinde besparingen" noemt.

De actiedag kreeg de steun van de leiding van het ABVV, maar nu blijkt dat niet alle beroepscentrales zich daarbij aansluiten. Zo zouden de socialistische ambtenarenbond en de Vlaamse metaalcentrale niet meedoen. Andere centrales laten weten dat er in hun sectoren in GEEN geval werkonderbrekingen komen. 

Aan de kant van de christelijke vakbond neemt alleen de Franstalige bediendevleugel CNE deel. "Voor ons gaat het louter om een CNE-initiatief", zegt ACV-woordvoerder David Vanbellinghen. De algemeen secretaris van de Vlaamse bediendevleugel LBC-NVK, Ferre Wyckmans, bevestigt dat er vanuit hun centrale geen oproep komt.

Bij de liberale vakbond ACLVB zegt nationaal voorzitter Jan Vercamst dat er niet wordt opgeroepen tot actievoeren, maar dat "de délégués de nodige vrijheid krijgen om zelf te beslissen".