"Jongeren aangeven doen we niet"

De topvrouw van het katholiek onderwijs Mieke Van Hecke vindt het niet de taak van het onderwijs om radicaliserende jongeren aan te geven bij de politie. Ze reageert daarmee op de boodschap van de burgemeesters De Wever, Somers en Bonte over hoe moslimjongeren die in Syrië willen gaan vechten, moeten worden opgespoord.

Gisteravond overlegden de burgemeesters van Antwerpen (Bart De Wever, N-VA), Mechelen, (Bart Somers, Open VLD) en Vilvoorde (Hans Bonte, SP.A) over de radicalisering van moslimjongeren in ons land en over de rekrutering van vrijwilligers voor de oorlog in Syrië.

Met een echt actieplan kwamen ze niet op de proppen, maar ze waren het er wel over eens dat ook het onderwijs en het jeugdwerk hun steentje kunnen bijdragen in het opsporen van jongeren die radicaliseren en die plannen hebben om naar Syrië te trekken. 

Maar Mieke Van Hecke beklemtoont dat het niet de taak is van het onderwijs om jongeren aan te geven bij de politie. "Als ik moet begrijpen dat zij vragen dat wij jongeren gaan aangeven omdat we het vermoeden hebben dat ze contacten hebben met bepaalde groeperingen, dan schendt dit het vertrouwen tussen de jongeren en de school, en dit doen we niet."

Volgens Van Hecke werkt het onderwijs hard mee om jongeren te laten slagen in hun studies en om hen op te voeden tot mensen die hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen in de samenleving. "Dat is onze opdracht en niet datgene wat men ons nu vraagt."

Maar het is niet omdat je jongeren aangeeft bij de politie, dat er meteen ook sprake is van repressie, beklemtoont De Wever. "De politie heeft immers niet alleen een repressieve, maar ook een maatschappelijke taak. De informatie dient niet om mensen te vervolgen, veel van wat er gebeurt initieel gebeurt in het radicaliseringsproces is trouwens niet illegaal", aldus nog de Antwerpse burgemeester. "Het is niet illegaal om extreem gelovig te zijn."

Straathoekwerkers willen meewerken, maar geven jongeren ook niet aan

De Vlaamse straathoekwerkers zijn bereid mee te werken aan de strijd tegen radicalisering van moslimjongeren. De burgemeesters van Antwerpen, Mechelen en Vilvoorde hebben gisteren voorgesteld om het jeugd- en straathoekwerk daar nog meer bij te betrekken en voor op te leiden. Maar de straathoekwerkers willen niet verplicht worden om jongeren aan te geven bij de politie.

"Mocht men ons bijvoorbeeld vragen om van in het begin namen door te geven van dergelijke mensen, neen, dat zouden we niet doen. Wij zijn daartoe niet verplicht. Straathoekwerkers hebben beroepsgeheim, behalve als we weet hebben van een acute dreiging, als er bv. mensenlevens in gevaar zijn", legt Cis De Waele van het Straathoekwerk Overleg uit.