"Nu al wet die exploitatie bedelarij strafbaar stelt"

We kunnen de georganiseerde bedelarij nu al aanpakken via de strafwet. Dat zegt CD&V-justitiespecialist Sonja Becq in een reactie op de oproep van de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) aan de federale regering om het probleem aan te pakken. "Met de huidige wetgeving is het dweilen met de kraan open."

Om bedelaars die agressief te werk gaan en overlast veroorzaken (tussen de auto's door lopen, aanbellen bij mensen thuis,...) aan te pakken, schrijft Gent op dit ogenblik gemeentelijke administratieve sancties uit, de zogenoemde GAS-boetes. 

Maar die aanpak werkt niet, legt Termont in "De ochtend" uit. "Vaak doen de bedelaars alsof ze helemaal geen Nederlands begrijpen of zeggen ze dat ze geen adres hebben. En als je geen verblijfplaats hebt in België, kan je ook niet vervolgd worden. Dan is dat natuurlijk dweilen met de kraan open."

"Wij weten ook dat het vaak om georganiseerde bendes gaat die zwakke mensen gebruiken om geld te verdienen. Maar het is onmogelijk ze te pakken. Ze briefen de bedelaars om als ze tegen de lamp lopen te zeggen dat ze geen papieren en geen adres hebben, en de bedelaars durven toch geen klacht in te dienen tegen die bendes."

De bal ligt dan ook in het kamp van de federale regering, en meer bepaald bij de minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH). Termont wijst erop dat zolang de federale overheid niets aan de wetgeving verandert, het probleem zal blijven bestaan. "Ik zal dat punt dan ook op de agenda plaatsen van het overleg dat de vijf burgemeesters van de grootste vijf centrumsteden af en toe houden. Mogelijk kunnen wij vanuit de steden suggesties doen aan de minister."

"Er bestaat al wetgeving die dit strafbaar stelt"

Maar volgens Becq (foto boven) kan de georganiseerde bedelarij nu al worden aangepakt via de strafwet. "Het is belangrijk dat hij aandacht vraagt voor de problematiek van de bedelarij, maar er bestaat wel al een wetgeving die de exploitatie van bedelarij strafbaar stelt", aldus Becq. "Ik denk dat we dus nu ook al over de nodige instrumenten beschikken om het probleem effectief aan te pakken."