België moet 5.000 euro betalen aan asielzoeker

België moet een morele schadevergoeding van 5.000 euro betalen aan een Afghaanse asielzoeker. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens beslist. Door de cassatieprocedure zat de man vier maanden vast, terwijl zijn advocaat hem nochtans vrij had gekregen na vier dagen. Dat schrijft De Morgen.

De intussen 29-jarige Afghaanse asielzoeker weigerde enkele jaren geleden een uitwijzing naar Athene en werd begin 2010 opgepakt. Vier dagen later kreeg zijn advocaat hem vrij voor de raadkamer en even later ook voor de kamer van inbeschuldigingstelling.

De asielzoeker zat echter vier maanden vast omdat de Dienst Vreemdelingenzaken in cassatie was gegaan tegen zijn vrijlating. In strafzaken moet een cassatie-uitspraak altijd binnen de 15 dagen vallen, maar voor asielzoekers houdt het Hof van Cassatie zich niet aan die termijn.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft ons land nu veroordeeld tot het betalen van 5.000 euro schadevergoeding. "Heel concreet oordeelt Straatsburg dat ons land in de fout ging op artikel vijf, paragraaf vier. Dat zegt dat iedereen die van zijn vrijheid is beroofd, toegang moet hebben tot een rechter die binnen korte termijn uitspraak doet over de wettigheid ervan", verduidelijkt de Brusselse mensenrechtenadvocaat Zouhaier Chihaoui in De Morgen.

Chihaoui noemt de complexe schorsende cassatieprocedure in de krant "een schande voor onze rechtstaat". "Ik hoop dat de wet wordt aangepast", klinkt het.

Meest gelezen