Bevolkingsgroei in ons is land minder groot

De aangroei van de bevolking in ons land is voor het eerst in jaren minder groot. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken, op vraag van Vlaams Belang. Er was vorig jaar een toename met "slechts" 61.000 inwoners.

België telde op 1 januari officieel bijna 11.083.000 inwoners. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken. De aangroei van de bevolking is voor het eerst in jaren minder groot.

Vorig jaar was er nog een toename met ruim 61.000 inwoners, maar dat is minder dan de jaren ervoor. Demograaf Patrick De Boosere van de VUB spreekt van een trendbreuk. "Vanaf de jaren 2000 hebben we een sterke toename gekend van de bevolking", zegt hij. "Dat kwam enerzijds door migratie en anderzijds door het feit dat België een belangrijke economische groeipool was binnen een Europese context."

Volgens De Boosere is de mindere bevolkingsgroei nu te wijten aan de economische crisis. "Je ziet dat ook in landen als Spanje en Ierland, die ook sterke groeipolen waren en een sterke bevolkingsgroei gekend hebben", klinkt het. "Daar is nu ook een daling van de migratiecijfers, dus ook van de bevolkingstoename."