Schrijnende toestanden voor Malinezen in Mauritanië

70.000 vluchtelingen uit Mali leven in erg zware omstandigheden midden de woestijn in Mauritanië. De hulporganisatie Artsen zonder Grenzen vraagt om meer hulp te sturen. In Mali zelf wordt nog altijd gevochten tussen het Franse en Malinese leger enerzijds en islamistische rebellen anderzijds. Daardoor is een snelle terugkeer van de vluchtelingen onwaarschijnlijk.

"De vluchtelingen kijken aan tegen een toekomst in isolatie in het midden van de woestijn, waarbij ze volledig afhankelijk zijn van hulp door buitenstaanders", waarschuwt Henry Gray van Artsen zonder Grenzen. De meeste vluchtelingen in Mauritanië zijn Toearegs of andere Arabieren die gevlucht zijn uit voorzorg. Ze hebben vooral nood aan onderdak, schoon water, latrines, hygiëne en voedsel.

De eerste vluchtelingen kwamen vorig jaar al naar Mauritanië toen de moslimrebellen het noordoosten van Mali veroverden. Sinds de Franse interventie in Mali is het aantal vluchtelingen geëxplodeerd.

Het aantal ernstig ondervoede kinderen dat elke week opgenomen wordt, is meer dan verdubbeld (van 42 tot 106)", zegt Artsen zonder Grenzen. "85 procent van de kinderen die nu een behandeling krijgen, zijn in het kamp aangekomen tussen januari en februari. Ze waren nochtans niet ondervoed bij aankomst in het kamp."

Meer informatie over de toestand van de Malinese vluchtelingen in Mali vindt u in het rapport "Stranded in the Desert".