Steenmarters veroorzaken steeds meer schade aan auto's

Steenmarters veroorzaken in bepaalde regio's, vooral in de ruime omgeving van de taalgrens, steeds meer schade aan auto's. Het roofdiertje knaagt vaak aan de flexibele kabels, waardoor kortsluiting kan ontstaan of de wagen niet meer wil starten. De schade aan de kabels kan oplopen tot 300 euro. Dat meldt mobiliteitsclub VAB.

Waarom de steenmarter aan de autokabel knaagt, is niet exact geweten. "Een reden zou kunnen zijn dat sommige kabels visolie bevatten. Voorts markeert het roofdiertje zijn territorium. Als een andere marter in de motor kruipt, zal deze de "verkeerde" geur van de rivaal trachten te verdrijven door aan de kabels te knabbelen", legt Maarten Matienko van VAB uit.

Moderne auto's lopen volgens de mobiliteitsclub minder risico: de motorruimte op zichzelf is vaak beter dichtgemaakt, de kabels zijn beter geïsoleerd en de koppelingen van de kabels zijn beter afgeschermd.

Steenmarters veroorzaken niet overal in België problemen met auto's. "Het is een beperkt en lokaal probleem. Drie op de duizend pechgevallen bij VAB zijn te wijten aan deze beestjes. Vooral in de ruime omgeving van de taalgrens komen ze vaker voor. De pechgevallen ten gevolge van marters zijn verspreid over drie regio's: 22 procent in Vlaams Brabant, 26 procent in Limburg en 52 procent in Wallonië", aldus Matienko.

Het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek testte alle mogelijke producten om de marter af te schrikken. Volgens VAB is een "marterverschrikker" met ultrasoon geluid (foto in tekst) het efficiëntste. "Dat is een erg hoog piepend geluid dat wij niet horen maar die beestjes wel, en dat hebben ze niet graag", aldus Joni Junis van VAB.

Je hebt apparaatjes die werken op batterijen, andere sluit je aan op de accu van je auto. Verder zijn er geurblokjes en een spray die het diertje afschrikken.