"Geen spectaculaire veranderingen aan Plaisanceplein"

Zes maanden na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 duikt deredactie.be opnieuw in de lokale politiek én in ons participatief platform "De vragende partij". Is er van de beloftes van de toenmalige lijsttrekkers iets overgebleven in de bestuursakkoorden? In vijf gemeenten pikten we er één belofte uit. Vandaag strijken we neer in Mechelen, aan het befaamde Plaisanceplein. Ten laatste volgend jaar zal het complexe plein worden aangepast, belooft burgemeester Bart Somers, al zal het bij "kleine ingrepen" blijven.

Het Plaisanceplein, het is maar één van de honderden pleinen in de stad, benadrukt de Mechelse burgemeester Bart Somers (Open VLD), maar de heraanleg ervan in 2011 is door de Mechelaars druk besproken. En eind vorig jaar ook op ons participatief platform "De vragende partij", dat we voor de gemeenteraadsverkiezingen lanceerden.

Het voorstel om het plein opnieuw aan te leggen, omdat het kruispunt "zeer onoverzichtelijk" was geworden, was het meest gesteunde voorstel op onze site. En ook de belofte van de toenmalige lijsttrekker van de Stadslijst (Open VLD, Groen en m+) en huidig burgemeester Bart Somers om nog in 2013 de "leesbaarheid en het gebruiksgemak van het kruispunt te verbeteren" (zie grafiek) kreeg van zijn drie beloftes de meeste stemmen achter zich.

Voldoende redenen om te onderzoeken welke plannen de stad nu precies heeft met dat Plaisanceplein. In het bestuursakkoord is er geen letter over te vinden, maar burgemeester Somers verzekert ons dat er binnen de nieuwe meerderheid zeker al over gesproken is. Meer nog, er is in de begroting voor dit jaar een budget ingeschreven om de Brusselsesteenweg, die op het plein aansluit, opnieuw aan te leggen en om "verbeteringswerken" aan het plein zelf uit te voeren.

Volgens Somers liggen er al concrete voorstellen op tafel om het plein aan te passen en zullen die in de komende maanden in samenspraak met onder meer de buurtbewoners tegen het licht gehouden worden. "In principe zou het plein al dit jaar aangepast kunnen worden, als dat niet lukt zal het ten laatste volgend jaar zijn", maakt de burgemeester zich sterk.

In ieder geval is het niet de bedoeling om het Plaisanceplein helemaal opnieuw aan te leggen en zal de heraanleg tot "kleine ingrepen" worden beperkt, benadrukt Somers. "We moeten de leesbaarheid van het plein verbeteren, maar dat zal niet zo evident zijn. Het Plaisanceplein is een zeer complex plein. We hebben daar in de vorige legislatuur ernstig over nagedacht en we hebben het toen niet leesbaarder gekregen dan het nu is."

"Plaisanceplein zal altijd een moeilijk plein blijven"

Somers waarschuwt dat de inwoners "geen spectaculaire veranderingen" moeten verwachten. "Het Plaisanceplein zal altijd een moeilijk plein blijven, omdat er zoveel straten op uitkomen. We kunnen er natuurlijk voor kiezen om sommige daarvan af te sluiten, maar dan krijg je te horen dat de bereikbaarheid van de buurt vermindert."

Hoe dan ook vindt Somers dat het stadsbestuur de belofte die hijzelf destijds op ons platform formuleerde, nakomt. "Het geld is ingeschreven, de voorstellen liggen op tafel, we gaan die onderzoeken en ten laatste volgend jaar wordt het plein aangepast", besluit hij. Somers benadrukt ook dat er "absoluut" zal worden teruggekoppeld met de buurtbewoners. "We zullen daarvoor een zeer uitgebreide procedure volgen met onder meer een grote bewonersvergadering."

"Moeilijkere kruispunten dan dit worden ook opgelost"

SP.A-fractieleidster Caroline Gennez, in de vorige legislatuur nog in de meerderheid, nu in de oppositie, vindt dat het volledige kruispunt herbekeken moet worden, waarmee ze niet bedoelt dat het enkel grote en dure aanpassingen zouden moeten zijn. Het STOP-principe (voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, particulier vervoer in die volgorde van belangrijkheid) moet volgens haar het uitgangspunt zijn.

Veranderingen aan het kruispunt moeten de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming bevorderen. "Dit betekent een duidelijker leesbaar plein voor fietsers en voetgangers, maar ook voor buschauffeurs en automobilisten", reageert ze. "Dus betere markeringen, voorsorteringen, boordstenen en hoogteverschillen voor fietsers en voetgangers wegwerken, de fietsers, voetgangers en auto's beter scheiden." Ook de wachttijden aan de lichten en het aantal kruisbewegingen moeten worden herbekeken en geminimaliseerd, vindt Gennez.

Gennez erkent dat dit een complex plein is, maar "stellen dat de verkeersafwikkeling op het plein altijd problematisch zal blijven" vindt ze "iets te gemakkelijk". Moeilijkere kruispunten in Vlaanderen en omstreken worden ook opgelost, stelt ze. Dus ook hier moet "een veilige en leesbare oplossing" mogelijk zijn.

Tot slot merkt Gennez op dat het destijds de N-VA en CD&V waren die vanuit de oppositie voor een volledige heraanleg van het plein pleitten. Ze vraagt zich dan ook of de twee partijen, nu ze in de meerderheid zitten, zich zullen kunnen vinden in de "kleine ingrepen" die de burgemeester voorspelt.

Ze raadt de nieuwe meerderheid ook aan om de resultaten van een studie die al tijdens de vorige legislatuur "op vraag van de SP.A" aangevraagd werd ter hand te nemen en de voorgestelde aanpassingen "snel uit te voeren", want die zijn "meer dan een oppervlakkige aanpassing". De werken kunnen in dat geval "zeker dit jaar worden aangevat en afgerond", besluit Gennez.

"Matrixvoorstellen": "De vragende partij" in de Mechelse praktijk

Heel wat bezoekers van "De vragende partij" en lokale politici vonden het participatieve platform een goed initiatief om de bevolking meer inspraak te geven in het beleid van hun gemeente. Hoe zit het eigenlijk in Mechelen met die participatie?

"Ik denk dat we kwantitatief de stad met de meeste overlegvergaderingen zijn", klopt de Mechelse burgemeester zich met enige trots op de borst. Participatie is "onwaarschijnlijk belangrijk" vindt hij, al waarschuwt hij ook voor de valstrikken. "Je moet opletten dat de hardste roepers niet de toon zetten in het debat." Zo ook met het Plaisanceplein. Het plein is belangrijk, maar het was niet het belangrijkste thema van de verkiezingen, benadrukt hij.

Mechelen begon acht jaar geleden ook zelf met een gelijkaardig initiatief waarbij inwoners voorstellen kunnen lanceren, de zogenoemde matrixvoorstellen in de dorpen en wijken. "Elke twee jaar kunnen de inwoners drie à vier concrete voorstellen doen over hun buurt. Op een algemene bewonersvergadering wordt daar een soort top vijf van gemaakt", legt Somers uit. "Daarna onderzoeken wij of ze wettig en technisch kunnen en als dat zo is engageren wij ons om die binnen de twee jaar uit te voeren."

Het gaat dan vooral om kleine projecten, geen grote stadsprojecten. "Op die manier leggen we een deel van ons budget in de handen van de bevolking", zegt Somers.